SHÇEK DERNEKLERİNE TAM DESTEK !

SENDİKAMIZDAN SHÇEK DERNEKLERİNE TAM DESTEK

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL Sendikamızın sosyal faliyetleri hakkındaki basın açıklamasında; "Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan yetişen ve eğitim hizmetleri iş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarının birlikteliğini sağlaması için Türkiye genelinde yardımlaşma ve dayanışma derneği olmayan illerde dernek kurma çalışmalarına bizzat destek vereceğini söyledi."

"Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında yetişen kamu çalışanlarının aralarında birlik ve dayanışma ruhunun mutlak suretle yaşatılması gerekmektedir. Çünkü mutluluklar, acılar, kederler ve birey olmanın gerektirdiği manevi duygular paylaştıkça payidar kalabilir. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptığımız sendikal bilgilendirme toplantılarında, özellikle yurttan çıkan kardeşlerimizin derneklerini bizzat ziyaret ederek, çalışma ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Örgütlü bir toplum, yanlışa dur diyebilen, haklının yanında saf tutabilen bir toplumdur. Bu sebeple yardımlaşma ve dayanışma derneği olmayan kardeşlerimizin illerinde örgütlenmeleri konusunda elimizden gelen maddi ve manevi tüm desteği vereceğiz." Dedi. 

BASINA VE KAMUOYUNA

            Ülkemizin sosyal devlet ilkesi gereği, cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu güne kadar Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun her daim faal olarak çalıştığı, binlerce vatan evlatlarımızın Türk Bayrağına ve vatanına bağlı bir birey olarak yetiştirdiği bilinmektedir.

            Eğitim Hizmetleri iş kolunda faaliyette bulunan sivil toplum örgütü olarak, sosyal projelere ve sosyal faaliyetlere önem vermemizin gerekçeleri arasında "Ortak Acı", "Ortak Sorun" ve "Ortak Mücadele" esasları yer almaktadır. Toplum içinde birey olarak farkları olanlar ile ayrı tutulanların ayrışması kabul edilemez bir durumdur. Türk örf ve adetlerimizin unutturulmaya çalışıldığı ve dünya dengelerinin stratejik yeni planlar doğrultusunda kurulmaya çalışıldığı bu dönemde birlik, dirlik ve dayanışma ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.

            İlk olarak "KARDEŞİNİ SEÇ" sosyal projesine verdiğimiz destekle, uzak diyarlarda anne/babasının yanında eğitimini zor şartlarda tamamlamaya çalışan çocuklarımızın yaralarını sararak, çocuklarımıza sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Seçtiğimiz kardeşlerimize mektuplar, hediyeler gönderdik, öyle an olduki o kardeşlerimizi görmeye onların yanına, onlarda abilerini ve ablalarını görmeye yanlarına geldiler. Çocuklarımızla, seçtiğimiz kardeşlerimiz kardeş oldular. Çocuğumuza bir hediye alırken,kardeşini unutmadığını ve  kardeşine hediye aldığını gördük. "Kardeşini Seç" sosyal projesi adım adım büyümeye, ilerlemeye devam ediyor.

            Sadece bir projenin desteklenmesiyle yüzlerce çocuk kardeş sahibi oldu ve istediği kırmızı tokalara, renkli ve kokulu silgilere, bayramda güzel elbiselere ve gözü yolda beklediği mektuplara kavuştular. Bazılarınız sağ en üst köşede duran "KARDEŞİNİ SEÇ" linkini görmezden geldiniz. Bazılarınız merak edip şöyle bir baktınız. Unutmayalımki, "Kardeşini Seç" sosyal projesi MADDİ YARDIM PROJESİ DEĞİLDİR!, bu proje uzaklardaki iki insanın kardeş olduğunun ve ihtiyaçı olanın ihtiyaçlarının karşılandığı bir GÖNÜL PROJESİDİR.

            İkinci projemiz olan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan çıkan tüm kardeşlerimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı derneklerin tüm Türkiye çapında örgütlenmesinin sağlanması ve "Ortak Acı", "Ortak Sorun" ve "Ortak Mücadele" ekseninde toplumsal olaylara duyarlı, sivil toplum örgütü olarak sahneye çıkması Türkiye'miz için çok önemlidir.

            Bu sebeple ; Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında yetişen kamu çalışanlarının aralarında birlik ve dayanışma ruhunun mutlak suretle yaşatılması gerekmektedir. Çünkü mutluluklar, acılar, kederler ve birey olmanın gerektirdiği manevi duygular paylaştıkça payidar kalabilir. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptığımız sendikal bilgilendirme toplantılarında, özellikle yurttan çıkan kardeşlerimizin derneklerini bizzat ziyaret ederek, çalışma ve faaliyet alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Örgütlü bir toplum, yanlışa dur diyebilen, haklının yanında saf tutabilen bir toplumdur. Bu sebeple yardımlaşma ve dayanışma derneği olmayan kardeşlerimizin illerinde örgütlenmeleri konusunda elimizden gelen maddi ve manevi tüm desteği vereceğiz. Önümüzdeki günlerde planlayacağımız takvim doğrultusunda öncelikle Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan kardeşlerimizi ziyaret ederek, sorunlarını paylaşacağız.

Sendikamız Genel Başkanlık bünyesinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan çıkan eğitim çalışanlarının sorunlarının yakından takip edilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi için "Genel Başkan Baş Danışmanlığı"nın kurularak, çalışmalara aktif bir şekilde başlanması sağlanacaktır.

Eğitim Çalışanlarına ve Tüm kamuoyunun dikkatine sunulur. 15/04/2008

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

+