70 Başarı Puanına Ne Gerek Var?

"70 Başarı Puanına Ne Gerek Var?"

MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik Taslağı incelememiz devam etmektedir. Sendika olarak gerek T.C Başbakanlık Makamına, gerekse Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvurularda sürekli üzerinde durduğumuz bir diğer konu ise "70 Başarı Puanının Kaldırılması" konusuydu.

T.C Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı yayımladığı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" ile "70 Başarı Puanını" kaldırmış olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığının bu inadını anlamak mümkün değildir.

Tekrar bilgilendirmekte fayda görüyoruz..!! "70 Başarı Puanı" olan her sınavda ilan edilen boş kadroların çoğu boş kalmaya devam etmektedir. Kurum içinde kendi personellerinin kariyerlerine ilişkin yaptığın bir sınavda başarı puanı olması haksızlıktır. Başarı Puanı yerine Sınav Puanı olması ve en yüksek puandan başlamak üzere boş olan kadro kadar adayın ataması yapılmalıdır. Bu suretle sınavın yapılış amacı yerine getirilmiş olur.  Boş olan kadroların tamamı doldurulmuş olur.

Zaten, İlan edilen kadro için gerekli olan tüm şartları taşıyan eğitim çalışanı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmektedir. Aksi mümkün değildir. Bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan "Memurluk", "Teknik Kadro", "Şef","Saymanlık" sınavlarında "70 Başarı Puanı" nedeniyle ilan edilen binlerce kadro boş kalmış ve doldurulamamıştır.

Teç-Sen Sendikası Olarak; MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağında yer alan "70 Başarı Puanı" uygulamasının devam etmesinin teorikte doğru karar gibi görünse de pratikte yanlış bir karar olduğu düşüncesindeyiz.

Teç-Sen Genel Merkezi

+