MEB'de Birbirinden Habersiz İki Genel Müdürlük!!!

MEB'DE BİRBİRİNDEN HABERSİZ İKİ GENEL MÜDÜRLÜK

 

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği 29.05.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak (değişik 20.06.2013/28683 RG) yürürlüğe girmişti.Yönetmeliğin 31. maddesinde Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; en az  yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 26.08.2013 tarihli ve 2203655 sayılı “Yönetmelik ve Yönerge ile İlgili Açıklamalar.” konulu resmi yazılarının 18.maddesinde; “18- Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personelin büyük çoğunluğu daha önce 30 saatlik eğitimden geçerek “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” alanlardan oluşmaktadır. Yeni uygulamalarda farklı değerlendirmeler istendiğinden “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi” olan bütün sınav sorumlularının Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenecek 120 saatlik eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kurslar, en kısa zamanda illerde ve uygun ilçelerde Valiliklerce açılacaktır. Sınavlarda sınav sorumlusu görevlendirmeleri yapılırken öncelikle 120 saatlik eğitim sonucunda belge alan kişilerin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav yapılacak il ve ilçelerde 120 saatlik kursu bitirip belge alanların sayısı yeterli olması halinde, 30 saatlik kurs sonunda belge alanlara görev verilmeyecektir.”  denmektedir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ vermek için hazırlamış olduğu “Öğretmenlik Ve Öğretim Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)”na göre ise “Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’kursuna başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

“Giriş Koşulları

1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan öğretmenleri,

2. Dört yıllık eğitim veren yükseköğretim programlarından mezun olmak.”

 

            Yüksekokul mezunu Eğitim Çalışanları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Yönetmelik ve resmi yazısına göre söz konusu kurslara katılabilirken, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Modül'üne göre kursa katılamamaktadır.

          MEB'de bu iki genel müdürlüğün iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorun nedeniyle yüksekokul mezunu eğitim çalışanları mağdur durumda kalacaktır.

            MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile resmi yazışmalar yapılmış ve yanlışın düzeltilmesi için gerekli her türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini isteriz.

            Modül Programına göre ilana çıkan illerin ise bir an önce ilanlarını geri çekmeleri ve başvuru koşullarının değiştirildiği tarihten itibaren tekrar duyuruya çıkmaları gerekmektedir.

 

Resmi Yazımız Aşağıdadır.!

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+