TEÇ-SEN: “Çerçeve Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti.”

TEÇ-SEN: “Sınavların yerine torpil sistemi getirilmek amaçlanıyor.”

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili değişiklikler 31/08/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği üzerinde ki ayrıntılı incelememiz devam etmektedir. Ancak; ilk göze çarpan değişiklik şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda yazılı sınavın yanı sıra ağırlıklı olarak sözlü uygulaması getirilmiş olmasıdır. Yine ilçe müdürlüğüne atamaların görevde yükselme yönetmeliği kapsamı dışına çıkarılmış olmasıdır. Bir diğer düzenleme, görevde yükselme sınavlarında uygulanan 70 başarı puanı uygulamasının sona erdirilerek, başarı puanı ile ilgili tasarrufun kurumlara bırakılması ve sınavlar öncesi 3 katı aday belirlenmesi uygulamasının sona erdirilmesi olarak göze çarpmaktadır.

Sendika olarak başarı puanının kaldırılması ve sınav öncesi 3 katı aday belirlenmesi uygulamasının sonlandırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Bu konuyu daha önce yargıya da götürmüş bu haksızlığın sonlandırılmasını talep etmiştik. Yönetmelik değişikliğinin tek olumlu yönü bu iki değişiklik olarak gözükmektedir.

Ancak özellikle Şube müdürlüğü, müdür ve bunlara eş değer görevler için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınav ile belirlenecek, belirlenen adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Yani yazılı sınav sistemi tamamen ortadan kaldırılmış, yerine ölçülebilirlikten çok uzak bir sözlü sınav sistemi getirilmiştir. Ölçülemeyen bir sisteme, sendika olarak evet dememiz ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yine daha önce bu yönetmelikte ilçe müdürlerinin bu yönetmelik dışına çıkarılması, sendikamızca da dava edilmiş ve Danıştay bu uygulamanın yürütmesini durdurmuştur. Danıştay’ın verdiği karar ortadayken, ilçe müdürü ibaresinin değiştirilerek (ilçe idare şube başkanlıkları) olarak yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmak istenmesi, yargı kararlarını uygulamamak ve şark kurnazlığından başka bir anlam da taşımamaktadır.

Sendikamız, hukuk birimince yapılacak detaylı incelemenin sonucunda, özellikle bu iki değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için sendikamızca dava açılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

31/08/2013

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+