TEÇ-SEN: "Müsteşar Yusuf TEKİN’e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunduk."

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 26/08/2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TEKİN’i makamında ziyaret ettik. Yapılan görüşmede Genel Başkanımız Ümit DEMİREL “Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığının Türkiye’de zor ve meşakkatli görevler arasında bulunduğunu vurgulayarak,  yeni görevinde Müsteşar Yusun TEKİN’e başarılar diledi ve eğitim çalışanlarının beklentilerini ve öncelikli çözülmesi gereken sorunlarını içeren raporu iletti.

Sunduğumuz Rapor üzerinden gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ilk ve en uzun süren konusu Görevde Yükselme Sınavları oldu.

Sendikamız yetkililerince “M.E.B. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin amir hükmüne göre görevde yükselme sınavlarının iki yılda bir yapılması gerekirken; şube müdürlüğü sınavının 2000 yılında, teknik kadrolar için unvan değişikliği sınavının 2008, (ayrıca 2011 yılında ertelenen unvan değişikliği süreci anlatıldı.) şeflik sınavının 2009, memurluk sınavının 2010, saymanlık sınavının 2007 yılında yapıldığı ve tüm görevde yükselme sınavları üzerinden iki yıldan fazla sürelerin geçmiş olduğu belirtilmiştir.” Müsteşar Yusuf TEKİN ise “sınavların görevde yükselme yönetmeliğine göre yapıldığını, Başbakanlığın çerçeve yönetmeliğinde değişiklikler yapılacağını ve akabinde yeni yönetmeliğe göre kendi yönetmeliklerini güncelleyerek sınavların açılacağını belirtmiştir.” Bizde kendisine bu durumun nerdeyse 6 aydır aynı olduğunu yönetmelik değişikliğinin bir türlü yapılamadığını ifade ettik. Cevap olarak Sayın Müsteşar “artık sona yaklaşıldığını günlerle ifade edilebilecek bir zaman diliminde çerçeve yönetmeliğin yayınlanacağını ve kendi yönetmeliklerini de buna göre değiştirip, Ekim veya Kasım 2013 tarihlerinde görevde yükselme sınavlarını yapabileceklerini bildirmiştir.

Sayın müsteşarın bu sözüne istinaden, 27 Eylül 2013 tarihinde yapacağımız Görevde Yükselme Sınavları ile ilgili eylemi askıya aldık. Ancak Eylül 2013 sonu itibariyle yönetmelik değişikliklerinin gerçekleşmemesi durumunda, sendikamızca derhal eylem kararı alınacaktır.

Görüşmenin üzerinde durulan önemli konularında biri de Eğitime Hazırlık Ödeneği oldu. Eğitime Hazırlık Ödeneği’nin Tüm Eğitim çalışanlarına verilmesi gerektiği, bu ayrımcılığın eğitim çalışanlarına bir haksızlık olduğu sendikamız yetkililerince kendisine anlatıldı. Sayın Müsteşar da bu konuda bizlerle hem fikir olduğunu, bu ödeneğin bütün çalışanlara verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak; bu düzenlemenin kanun ile yapılabildiği ve önümüzdeki aylarda yapılacak torba kanun düzenlemesinde bu değişikliğin yapılması için çalışacağını bildirmiştir.

Sendikamızca bu çalışmalara destek olunması ve kamuoyu yaratılması maksadıyla; Yasama tatilinin sona ermesine müteakip, T.B.M.M. nezdinde çalışmalar başlatılacaktır.

Görüşmenin bir diğer konusu ise Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çalışmaları oldu. Sendikamız yetkililerince, Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği çalışmalarının 2010 yılında başlandığı ancak, 2013 yılına geldiğimiz bu güne kadar somut bir yönetmelik ortaya konmadığı ve bu durumun eğitim çalışanlarının yer değiştirmelerini nerdeyse imkansız hale getirdiği belirtilerek eğitim çalışanlarının okul müdürü veya milli eğitim müdürünün inisiyatifinde değil kendi inisiyatifinde yer değişikliğinin olması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle bir an önce Taslak çalışmanın tamamlanması istenmiştir. Sayın Müsteşar’da unvanlara göre ayrı ayrı yönetmelik olmasının gereksiz olduğunu, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı için uygulanan mevcut atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin kapsamının genişleterek eğitim çalışanlarının da atama ve yer değiştirme yönetmeliğine dahil edileceğini bildirmiştir.

Görüşmede, Eğitim çalışanlarının görev tanımı, personel yetersizliğinden dolayı oluşan iş yükü sorunu, eğitim çalışanlarının kurum içinde yönetici kademelerine yükselmesini engelleyen yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi, eğitim çalışanlarının merkezi sistem sınavlarında salon başkanı ve gözcüsü olabilmelerinin sağlanması, DPY sınavlarında uygulanan kontenjan uygulamasının kaldırılması konuları da görüşülmüş, sendikamızın eğitim çalışanları ile ilgili sorunlarından oluşan rapor Müsteşar Yusuf  TEKİN’e iletilmiştir.

Sendika olarak Sayın Yusuf TEKİN’e görevinde başarılar diliyoruz. Önümüzde ki süreçte özellikle görevde yükselme sınavları İle ilgili yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğiz, Eylül 2013 sonuna kadar sınavlarla ilgili somut bir gelişme olmaması durumunda sendikamızca ertelenen eylem planlarının uygulanmaya başlanacağını, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Müsteşar Yusuf TEKİN’e iletilen Rapor İçin Tıklayınız.

27/08/2013

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture picture picture

+