İşte DPY Sınavındaki Devlet Adaleti.! Çocuk Ayrımcılığı..!

“İşte DPY Sınavında DevletAyıbı..! Çocuk Ayrımcılığı.!”

 

“DPY SınavındakiÖğretmen Çocuğu Kontenjanı Hepimizin Ayıbıdır.”

 

DPY ve Bursluluk Sınavı TABAN veTAVAN Puanlar incelendiğinde, Sendika olarak yıllardır neden “DPY Sınavındaki ÖğretmenÇocukları Kontenjanına” karşı olduğumuz ve bu kontenjanın kaldırılmasıgerektiği net olarak görülmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanı,Müsteşarı/Yardımcıları ve Bakanlık bürokratlarının tümüyle yaptığımız hertoplantıda mutlaka gündeme getirdiğimiz “DPY Sınavı Öğretmen Çocuğu Kontenjanı”biran önce kaldırılmalıdır. Çünkü bu kontenjan Büyükler eliyle Çocuk Haklarınaalenen tecavüzdür.

 

DPYS Taban ve Tavan Puan cetvelideğerlendirildiğinde; Öğretmen çocuklarının aldıkları puanların diğerçocukların aldıkları puanlarının yarısından bile daha aşağıda olduğugörülecektir. Ancak alınan puanlar ile Milli eğitim bakanlığının gönderdiği “Kazandınız”ve “Kazanamadınız” belgelerine bakıldığında ise Öğretmen Çocuklarının çoğununDPY Sınavını Kazandığı ve Diğer çocukların ise Öğretmen çocuklarında dahayüksek puan almasına rağmen “KAZANAMADINIZ” belgesi gönderildiği görülmektedir.

 

İşte bu sebeple dün söylediğimizsözü tekrarlıyoruz. Bırakın Çocuklarımız Eşit yarışsın..!

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

 

+