Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkında Suç Duyurusunda Bulunduk.

İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar DEMİR kendisini Anayasanın, Yasaların, Yönetmeliklerin üstünde görüyor.

 

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar DEMİR, TEÇ-SEN İstanbul İl Yöneticimizin de içinde yer aldığı dört eğitim çalışanını istekleri dışında yerlerini değiştirmiştir. Tüm eğitim Çalışanları Sendikası İstanbul İl Eğitim İşleri başkanı Oğuzhan KORKMAZ'ın 4688 sayılı Kanun 18. Maddesi gereğince görev yerinin değiştirilemeyeceği hükmüne rağmen görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme aynı zamanda 4688 sayılı yasanın 18. Maddesine da aykırıdır. Yaşar DEMİR bunları bildiği halde kendisini kanunların üstünde görerek ve oturduğu koltuktan güç alarak işleme devam etmiştir.

 

Yaşar DEMİR ayrıca "bu arkadaşlar sendikalaştıkları için bu görevlendirme süresiz olacaktır." şeklinde ifade kullanarak "Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz."  şeklindeki " 4688 Sayılı Kanunun amir hükmünü çiğneyerek suç işlemiştir.

 

Sultangazi  İlçe  milli Eğitim Müdürü ve diğer görevliler, sendika üyelerimiz üzerinde, ayrımcılık, sendikalı olmaları sebebiyle farklı işleme tabi tutma gibi,  görev yeri değişikliği şeklindeki  kamu hukuku uygulamalarını , hizmet gerekleri, eşitlik ve kamu yararı gibi prensiplerini hiçe sayarak , sendika üyelerimizi yıldırmak, görev şartlarını zorlaştırmak  için kullanmışlardır.

 

Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürü görevini kötüye kullanmaktadır. Olayda kasıt olduğu kesindir. Ayrıca sendika üyeliği gerekçe gösterilerek ayırım yapıldığı için 4688 sayılı yasa hükümlerinin ihlal edildiği de açıktır. Yine yapılan ayrımcılık ile çalışma barışının ihlal edildiği kesin olup, mevzuatımıza göre kanun hükmünde olan uluslar arası çalışma sözleşmelere de aykırı davranılmıştır.

 

İşlediği bu suçların yanına kar kalacağını düşünüyorsa hiç de öyle olmayacak. İdareci dediğin iki siyasetçi üç sendikacının yalakası olmayacak! Görevini yapacak, layıkıyla yapacak.

 

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar DEMİR hakkında Sendika Yöneticilerimize ve üyelerimize karşı tutunduğu hukuka aykırı ve ayrımcı işlemleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda bulunulmuştur. Aynı zamanda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına da başvuru yapılarak müfettiş talep edilerek cezalandırılması istenmiştir.    

 

Sendika Yöneticilerimize ve üyelerimize uygulanan Mobbing ve yer değiştirme işlemlerinin hesabı sorulacak ve işlemlerin iptali uygulanana kadar TEÇ-SEN, üyelerinin yanında yer alacaktır.

 

Sendikamızın her zaman olduğu gibi hukuksuzluğun karşısında, üyelerinin ve haklının yanında olacağı bilinmelidir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+