TEÇ-SEN: "Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Hukuk Tanımıyor."

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mesut ALKAN Başbakanlığın talimatlarını hiçe sayarak şube müdürlüğü görevlendirmeleri hakkında yapılan basın açıklaması sonucunda, sendikamız Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Teşkilat Başkanı hakkında soruşturma başlatmıştır.

Başbakanlığın 2010/2 sayılı genelgesinde "2009 Yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu İşveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında mutabakata varılan konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara riayet edeceklerdir:....2 - Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında yapacakları basın açıklamaları, disiplin soruşturmasına konu yapılmayacaktır." Denilmesine rağmen sendikamız Kahramanmaraş şube yöneticileri hakkında soruşturma başlatılması açıkça sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik, bir uygulama olduğu şüphesizdir.

Yine; Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mesut ALKAN yaptığı bu hukuksuz işlemle yetinmemiş, sendika şube teşkilat başkanımızı başka bir kuruma İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne görevlendirmiştir. 4688 sayılı kanunun 18. Maddesinde "Kamu işvereni... sendika şube yöneticilerinin işyerini sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez." Denilmesine ve bu durumun kendisine sözlü ve yazılı olarak da bildirilmesine rağmen, bu hukuksuz uygulamasına devam etmiştir.

Geçmişte de Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğün'nde görev yapan ve yapmış olan Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de görev yerlerini sebepsiz ve sistemli bir şekilde değiştiren Mesut ALKAN'nın son yaptığı bu iki uygulamada bizlere göstermiştir ki; Kahramanmaraş ilinde sendikamızın çalışmaları açık ve net şekilde engellenmeye çalışılmaktadır.

T.C.K.'nın 118 maddesinde "....Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." Denilmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz uygulamalarında hukuka aykırı olduğu çok net bir şekilde ortadır. Tüm bu gerekçeler ışığında, sendikamızca ilk önce Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mesut ALKAN hakkında T.C.K. 118. Maddesi gereği sendikal faaliyetlerimizin engellendiği gerekçesiyle dava açılacaktır. Yine Başbakanlık Genelgesine ve 4688 sayılı yasanın amir hükümlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Mesut ALKAN hakkında soruşturma açılması istenecektir. Sendikamız yöneticilerini yıldırmaya yönelik sistemli ve süreklilik arz eden uygulamaları nedeniyle mobbing suçu işlediği iddiasıyla da ayrıca dava açılacaktır.

Sendikamız dün olduğu gibi bugünde hukuksuzluğun karşısında, hakkın ve haklının yanında olmaya tüm gücüyle devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi

+