Müsteşar Emin ZARARSIZ İle Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını Görüştük.

TEÇ-SEN: "Müsteşar Emin ZARARSIZ İle Eğitim Çalışanlarının Sorunlarını Görüştük."

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 10/05/2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ'ı makamında ziyaret ettik. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Eğitim çalışanlarının görev tanımı, personel yetersizliğinden dolayı oluşan iş yükü sorunu, görevde yükselme sınavları, eğitim çalışanlarının kurum içinde yönetici kademelerine yükselmesini engelleyen yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi konusunda yaptığımız çalışmaların desteklenmesi, eğitim çalışanlarının merkezi sistem sınavlarında salon başkanı ve gözcüsü olabilmelerinin sağlanması, DPY sınavlarında uygulanan kontenjan uygulamasının kaldırılması konularındaki sendikamızın talepleri M. Emin ZARARSIZ'a iletilmiştir.

Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sendikamız yetkililerince, Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği çalışmalarının 2010 yılında başlandığı ancak, 2013 yılına geldiğimiz bu güne kadar somut bir yönetmelik ortaya konmadığı ve bu durumun eğitim çalışanlarının yer değiştirmelerini nerdeyse imkansız hale getirdiği belirtilerek eğitim çalışanlarının okul müdürü veya milli eğitim müdürünün inisiyatifinde değil kendi inisiyatifinde yer değişikliğinin olması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle bir an önce Taslak çalışmanın tamamlanması istenmiştir. Sayın Müsteşar bu konuda; gündem yoğunluğundan dolayı yönetmelik çalışmalarının tamamlanamadığını belirterek bu konunun, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar arasında olduğunu ifade etmiştir.

Görev Tanımı

Eğitim çalışanlarının görev tanımı olmadığını belirttiğimizde ise, Sayın Müsteşar bu konuda Sendikamızla yapılan son görüşmeden sonra görev tanımlarının yapılmasının hızlandırıldığı, çalışmanın kendisine sunulduğunu ve düzeltmeleri yaparak Bakan onayına gönderildiğini belirtmiştir. Böylece, Eğitim Çalışanlarının kanayan yaralarından birisi olan GÖREV TANIMI önümüzdeki günlerde yayımlanacak ve yedi yıldır verdiğimiz mücadele neticesinde eğitim çalışanlarının en önemli sorunlarından biri daha ortadan kaldırılmış olacaktır.

Personel Eksikliği

Eğitim kurumlarında görev yapan personel sayısının yetersizliğinden kaynaklanan iş yükünün arttığı ve personelin yetersizliğinin hat safhaya ulaştığı belirtilmiş, Sayın Müsteşar'da; uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığının KPSS ile personel alımı yapmadığını ancak 2012 yılı ile başlatılan personel alımının bundan sonra düzenli bir şekilde yapılacağı ve bu konudaki sorunun çözümünün birden değil ama yıllara dağıtılarak çözüleceğini belirtmiş, görevde kaldığı süre boyunca bu alımlara devam edeceğini bildirmiştir.

Görevde Yükselme Sınavları         

Görevde yükselme sınavları yönetmeliğinde iki yılda bir yapılır hükmüne rağmen, şube müdürü sınavının 2000, unvan değişikliği sınavının 2008, şeflik sınavının 2009, memurluk sınavının 2010, saymanlık sınavının 2007 yılında yapıldığı belirtilmiş ve en son yapılan görüşmemizde Haziran 2013'e kadar sınavların bitirileceği söylenmesine rağmen hiçbir adımın atılmadığı belirtilmiştir. Sayın Müsteşar, görevde yükselme sınavlarını tüm unvanlar için aynı anda yapmayı planladıklarını, bu yıl içinde tahsis edilen şube müdürü kadrolarının yeterli olmadığını, ilave olarak yeni şube müdürü kadrolarının talep edildiğini ve bu kadroların haziran 2013 ayında tahsisinin beklendiği ve yapılacak tahsisten sonra, tüm unvanlarda aynı tarihte ilana çıkacaklarını belirtmiş, ve sınavların bu yıl içerisinde tamamlanabileceğini açıklamıştır.

Mevzuat Değişikliği Taleplerimiz

Eğitim çalışanlarının yönetim kademelerine geçişlerinin engellendiği ve bakanlığın da 2012/44 nolu genelgenin iptali ile bu engellemeye ortak olduğu, personeller arasında öğretmen ve diğerleri ayrımı yapıldığı, bakanlığın yine lojman genelgesinde sıra tahsisli lojmanlarda eğitim-öğretim sınıfına öncelik tanınması ile bu hukuksuz uygulamaya ortak olduğu ancak sendikamız tarafından açılan dava ile iptal edilen lojman genelgesinin hukuksuz olduğunun danıştay kararı ile tescillendiği belirtilmiş ve bundan sonra yapılacak uygulamalarda Öğretmen ve diğerleri anlayışının değiştirilerek tüm personele eşit yaklaşılmanın sağlanması istenmiştir. Ayrıca Şube Müdürlüğü başvurularında mevcut yönetmelikte bulunan 3 yıl öğretmenlik yapmak ibaresinin kaldırılması gerektiği ve şube müdürü kadrosuna başvurabilecek şartlar arasında en az 3 yıl yönetim kademelerinde görev yapmış olmak (müdür, müdür yardımcısı, şef, tesis müdürü vb) şeklinde değiştirilmesi de talep edilmiştir. Çünkü uygulamada bu konu ile ilgili sıkıntı yaşanacağı, mevcut yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak olan şube müdürlüğü sınavına yapılacak başvurunun beş yüz bin civarında olacağı, ayrıca hiç bir idarecilik tecrübesi olmayan öğretmeninin doğrudan şube müdürü olmasının idari zaafiyet oluşturacağı belirtilmiştir. Sayın müsteşar da anlattığımız konuları ilgiyle dinleyerek ve tek tek not almış, sendikamızın bu konularla ilgili aktardığı görüşlerinin, yapılacak çalışmalarda değerlendirileceğini belirtmiştir.

Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği

Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi hususundaki çalışmaların hangi noktaya gelindiği sorusuna ise, Sayın Müsteşar konu ile ilgili Bakanlığın olumlu görüşünün Maliye Bakanlığına iletildiğini söylemiş, ve Maliye Bakanlığı'nca yapılacak çalışmalar sonucunda bu sorunun TBMM'de çözüleceğini belirtmiştir.

Merkezi Sistem Sınavlarında Salon Görevlileri

Eğitim çalışanlarının ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarında sınav görevlisi olarak görev yapabildiği ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alamadığı, yapılan görevlendirmelerin adil olmadığı belirtilmiş eğitim çalışanlarının salon başkanı ve salon gözcüsü olabilmeleri ile ilgili mevzuat engellerinin kaldırılması istenmiş, Sayın Müsteşar, bu konuda gerekli notları alarak yönergeyi inceleyeceğini ve çözüm noktasında yardımcı olacağını belirtmiştir.

 

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarında Uygulanan Kontenjan

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında öğretmen çocuklarına yapılan %15'lik kontenjanın kaldırılması gerektiği ve ailesi ne iş yaparsa yapsın çocukların aynı şartlarda bu sınava girmesi gerektiğini belirttiğimizde Sayın Müsteşar, bizimle aynı fikirde olduğunu, çocukların girecekleri sınavlarda ayrıcalık olmamasının gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtmiştir. Bu konuda gerekli kamuoyu oluştuğu takdirde, bu kontenjanın  kaldırılması için elinden geleni yapacağını ifade etmiştir.


picture picture picture picture

+