TEÇ-SEN: Hizmetlilerin Sınavsız Memur Olması İçin Dilekçe Eylemi Başlattık.


Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin sınavsız Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçmesi konusunda sabırsızlıkla beklediğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı ancak konu gündeme bile alınmadı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından sendikamıza yazılan 06/03/2013 tarih ve 1372 sayılı cevap yazısında gündeme alınacağı belirtilen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin dört gözle beklediği sınavsız geçiş, demek ki sendikalar için öncelikli konular arasında değilmiş.

Madem ki kurulda bulunan sendikaların önceliği değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK tarafından gündeme alınmasının sağlanması amacıyla DİLEKÇE EYLEMİ başlatılmıştır.

Konunun Nisan ayı içersinde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündemine alınması için ekte yer alan dilekçenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na faks ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

FAKS : 0 312 212 72 30

İlgili dilekçe aşağıdadır.

 

Sayın Faruk ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

          ............. ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapmaktayım. Görevde Yükselme Sınavlarına katılabilmek için öğrenim şartı başta olmak üzere bütün şartlarımın tutmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Her unvanlı kadro için görevde yükselme eğitimi ile unvan değişikliği sınavı duyurusu iki yılda bir yapılır." denmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfı için yapılan görevde yükselme sınavları en son 18/04/2010 tarihinde yapılmış olup hizmetlilerin yükselmeleri hususlarında hiç bir çalışma yapılmamaktadır.

            TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) tarafından Devlet Personel Başkanlığına yapılan başvuru ile yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçişinin bir defalığına sınavsız bir şekilde yapılması teklifi, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 06/03/2013 tarih ve 1372 sayılı yazı ile .... yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idari hizmetler sınıfına sınavsız olarak geçirilmesi hususunun değerlendirildiği ve Mart ayı içerisinde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görüşüleceğine yer verilmiştir.

            Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınmayan konunun Nisan ayı içersinde yapılacak toplantılarda gündeme alınmasını ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan ve sınav şartı hariç diğer şartları uyan personelin genel idari hizmetler sınıfına geçişinin sağlanması hususlarında gereğini arz ederim.

 

                                                                                                                 ADI SOYADI imza

                                                                                         +