TEÇ-SEN: 4/C Personelin Kadro Talebi Bakanlar Kurulu Gündeminde!"


657 sayılı kanuna tabi ve devlet memuru oldukları halde devlet memuru gibi görülmeyen ve idareler tarafından ucube gibi görülen 4/C denilen görevin artık kadroya geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.. 4/C'li personelin hak kazanımları tek tek mahkeme kararları ile değil genel bir düzenlemeyle çözülmelidir. Çözüm sadece kadrodur. Artık 4/C'li personel dava açmaktan yorulmuş ancak idareler dava kaybetmekten yorulmamışlardır.

TEÇ-SEN Genel Merkez Yöneticilerimiz tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde düzenlemenin hazır olduğu ve Bakanlar Kurulu'na gönderildiği belirtilmektedir. Bakanlar Kurulu'ndan beklediğimiz kadro tahsisini bir an önce gerçekleştirip bugüne kadar yapılan hak gasplarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Ayrıca son örneği geçtiğimiz günlerde görülen ve    657 Sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen personele aile yardımı ödeneği ödemeyerek hak
gasplarında haklılığını göstermek isteyen idareye İzmir 1. İdare Mahkemesinin dur demesiyle 4/C'li personelin haklılığı daha da ön plana çıkmıştır. İzmir 1. İdare Mahkemesinin 2012/763 Esas ve 2013/55 sayılı Kararı ile; 4/C'li personelin aile yardımı ödeneğinden yararlanılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Tüm 4/C'li personele Aile Yardımı verilmesi hususunda Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi yazılarımız yazılmış olup, ilgili Bakanlıklar tarafından reddedildiği takdirde Sendikamız tarafından Danıştay nezdinde geneli kapsayacak hukuki girişim başlatılacaktır.

TEÇ-SEN Sendikası olarak, 4-C Sorunu gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulundan Talebimiz; "4/C Statüsünün tamamen kaldırılarak, Tüm 4-C'li Kamu Çalışanlarının 4-A Kadrosuna (Asil Kadro) Geçirilmesi"dir. TEÇ-SEN GENEL MERKEZ+