Yüksek Lisans Yapmak Bizimde Hakkımız !!!

Yüksek Lisans Yapmak Bizimde Hakkımız !!!

07/02/2013 tarihinde ulusal basına yansıyan haberlere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, üniversiteler ile anlaşmaya giderek uzaktan yüksek lisans eğitim projesi başlatacağı ve projenin bu yıl uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz ise “bu kapsamda başlatılacak E-Akademide yüksek lisans projesiyle öğretmenlere avantaj sağlamayı planladıklarını, ulusal öğretmen stratejisi kapsamında getirilen kariyer basamaklarının, öğretmenlerin, kendilerini geliştirme gerekliliğini de beraberinde getirdiğini” dile getirmiştir.

Yayınlanan haber metninin içeriğinden, uzaktan yüksek lisans eğitimi projesine, katılım hakkının sadece öğretmen eğitim çalışanlarına tanınacağı gibi bir anlam çıkmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan ve lisans eğitimini tamamlamış çok sayıda şube müdürü, şef, mimar, mühendis, memur v.b kadrolarda görev yapan personel bulunmaktadır. Planlanan, uzaktan yüksek lisans eğitimi projesine katılımın tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve konu hakkındaki bakanlık görüşünün bildirilmesi talebimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmiştir. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

Sayı    : 2013/TEÇ-SEN /GS/                                                                                               ../02/2013

Konu  : Uzaktan Yüksek Lisans Projesi.

   

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                                  ANKARA

07/02/2013 tarihinde ulusal basına yansıyan haberlere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, üniversiteler ile anlaşmaya giderek uzaktan yüksek lisans eğitim projesi başlatacağı ve projenin bu yıl uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz ise “bu kapsamda başlatılacak E-Akademide yüksek lisans projesiyle öğretmenlere avantaj sağlamayı planladıklarını, ulusal öğretmen stratejisi kapsamında getirilen kariyer basamaklarının, öğretmenlerin, kendilerini geliştirme gerekliliğini de beraberinde getirdiğini” dile getirmiştir.

Yayınlanan haber metninin içeriğinden, uzaktan yüksek lisans eğitimi projesine, katılım hakkının sadece öğretmen eğitim çalışanlarına tanınacağı gibi bir anlam çıkmaktadır.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan ve lisans eğitimini tamamlamış çok sayıda şube müdürü, şef, mimar, mühendis, memur v.b kadrolarda görev yapan personel bulunmaktadır. Bakanlığımızca hayata geçirilmesi düşünülen uzaktan yüksek lisans eğitimi projesinin tüm lisans eğitimini tamamlamış personelin katılımı sağlanacak şekilde programlanması, bakanlığımız bünyesinde görev yapan personelin kendini geliştirmesine katkıda bulunacağı ve kurum personelinin kalitesini artıracağı da bir gerçektir.

Bu nedenle; Bakanlığımızca planlanan uzaktan yüksek lisans eğitimi projesine katılımın tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmesi sendikamız ve tüm eğitim çalışanlarının ortak talebidir.

Talebimizin değerlendirilerek, konu hakkındaki görüşünüzün sendikamıza bildirmesini bilgilerinize önemle sunarım.

S.Burçin POYRAZ

Genel Sekreter

+