4’B’den Kadroya Geçişler Hangi Kadrolara Yapılacak. Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Bir Yol İzlenecek.

 

4’B’den Kadroya Geçişler Hangi Kadrolara Yapılacak. Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Bir Yol İzlenecek.

Halihazırda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi kapsamında görev yapanların süre aranmaksızın  kadroya geçirileceği duyurulmuştu.

 

Ancak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun (4C)”statüsünden “sözleşmeli personel (4B)” statüsüne 02.04.2018 tarihinde geçirilerek çalışanlar mevcut görevlerini yürütmeye devam etmişlerdir. (4/C) statüsünden (4-B) statüsüne  geçirilerek öğrenim durumuna göre İdari Büro ve Destek hizmetleri görevlisi olarak sözleşme imzalayan  personellerin, öğrenim durumuna göre hangi kadrolara atanacakları halen belirsizliğini korumaktadır. Bu konuda sendikamızın teklifi; eğer kadroya geçişler kurumların boş kadroları kullanılmaksızın yeni kadrolar ihdas edilmek suretiyle yapılacak ise personellerin öğrenim durumlarına uygun kadrolara yapılması. bunun mümkün olmaması durumunda ise lise ve üzeri eğitim görmüş olanların memur kadrolarına atamalarının yapılmasıdır.

 

Ayrıca; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C ) statüsünden, (B) statüsüne geçip sözleşmeli personel olarak görev yapan personeller 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadroya atanması halinde; Hizmet birleştirme iş ve işlemleri yapılması sonucu her yılına bir kademe her üç yılına bir derece verilecektir.

           

Yine 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmeden önce ister kamuda, ister 506 sayılı  sigortalı, ister 5434 sayılı kanuna tabi iştirakçi olarak çalışanlar içinde emekli keseneği ve karşılıkları ile emekli aylık ve ikramiyelerinin hesaplanmasında 01/10/2008 tarihinden önceki hususlara devam olunur denilmiş ve emekliğe esas süreler bu şekilde belirlenmiştir.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun (4C)”statüsünden 4/B statüsü kapsamına geçirilerek görev yapan personellerin, kadroya geçişleri ile ilgili düzenleme T.B.M.M.’nde kanunlaşmasının ardından yürürlüğe girecektir.

 

Buna göre; söz konusu yasal düzenleme yapılırken, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun (4C)”statüsünden, 4/B statüsü kapsamında görev yaparken kadroya geçirilen personellerin emeklilik işlemlerinde hangi yasaya tabi olacakları özellikle belirtilmeli, 01/10/2008 tarihinden önce ister 506 sayılı kanuna tabi sigortalı, ister 5434 sayılı kanuna tabi iştirakçi olarak çalışanlar için emekli keseneği ve karşılıkları ile emekli aylık ve ikramiyelerinin hesaplanmasında bu kanunlara tabi olmalıdırlar. Yani 01/10/2008 tarihinde önce ister sigortalı, ister emekli sandığına bağlı iştirakçi olarak geçirilen süreler emekli aylık ve ikramiyelerin hesaplanmasında baz alınmalıdır.

 

4/B sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilecek olan personellerin mağduriyet yaşamamaları için kapsamlı bir düzenleme yapılması hususlarında Cumhurbaşkanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi yazılarımız iletilmiştir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+