TEÇ-SEN: "Öğretmenlere Öncelik Veren Lojman Genelgesinin Yürütmesini Durdurduk."

 Ayrımcılığa Karşı Başlattğımız Hukuk Mücadelesi Zaferle Sonuçlandı.

M.E.B. Personelini Ayırmak İsteyenlere Yargı Dur Dedi!

Milli Eğitim Bakanlığı, 23/01/2012 tarihinde, 2012/8 sayılı ve Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi konulu Genelge yayınlamıştı. Genelge’nin 4. ve 11. maddelerinde sıra tahsisli konutların dağıtımı ile ilgili “öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfına verilecektir.” Ve “eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gerek görev tahsisli kategoride, gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır.” Denilmiştir.

Ancak; gelin görün ki; eğitim çalışanlarını mağdur edecek, bu hukuksuz ve ayrımcı genelgeye sadece sendikamız itirazda bulunmuş, eğitim çalışanlarını dolgu malzemesi yapan diğer sendikalar konu hizmet sınıfları arasındaki ayrımcılık olunca ve bu ayrımda eğitim öğretim hizmetleri sınıfının lehine olunca yine sessizliklerini korumuşlardı. Bu hukuksuzluk ve ayrımcılık karşısında; Sendikamızca, 2012/8 sayılı Genelgenin, Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 2. Dairesi nezdinde dava açılmıştı. Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Danıştay 2. Dairesi 2012/1727 Esas sayılı kararı ile itirazlarımızı haklı bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012/8 sayılı Genelgesinin 4. Maddesi ile 11. Maddesindeki “eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra” ve “diğer” ibarelerinin yürütmesini durdurmuştur.

Böylece, Lojman tahsislerinde, hizmet sınıfları arasında yapılmak istenen ayrımcılık sendikamızın mücadelesi ile son bulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu karardan bir ders çıkarmalıdır. Bundan böyle yapacakları düzenlemelerde de personelleri arasında hizmet sınıfı ayrımcılığı yapmamaları gerektiğini akıllarının bir köşesine not etmelidirler.

Bizler; Milli Eğitim Bakanlığı’nda eğitim çalışanlarına yapılmak istenen haksız uygulamalar ve hizmet sınıfları arasındaki ayrımcılıklar karşısında yıllardır mücadele ediyoruz. Her ne kadar, verdiğimiz mücadelede sendikal manada tek başımıza kalsak da, gücümüzü bu davaya inanmış yürekli eğitim çalışanlarından aldığımız sürece, sonuna kadar haksızlıkların, hukuksuzlukların ve ayrımcılığın önünde set olmaya kararlıyız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+