TEÇ-SEN: "Hizmetliler 1 Defaya Mahsus Sınavsız Memur Olmalıdır! "

Milli Eğitim Bakanlığı merkez/taşra teşkilatı okul ve kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının bir defaya mahsus olmak kaydıyla sınav olmaksızın memur kadrolarına geçirilmesi talebiyle T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına yönetmelik değişikliği için resmi başvurumuzu yaptık!

Başvurumuza esas olan nedenler; 1-Görevde yükselme sınavlarının ne zaman yapılacağının genel olarak belirsiz olması, 2- Bakanlığın kendi yönetmeliğinde yazan "Sınavlar 2 yılda bir yapılır." Hükmünü uygulamaması, 3- Eğitimlerini tamamlayan binlerce eğitim çalışanının kariyer için bekletilmesi, 4- 657 DMK'da yerini bulan kariyer ve liyakat ilkesinin zedelenmesi, 5- Sınavlara ve sınav öncesi yapılan eğitimlere yapılan harcama kaleminin yüksek olmasıdır.

Sendikamızca okul ve kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan eğitim ve kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus olarak sınavsız memur kadrolarına geçirilmesi için T.C Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca, 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 71.maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yetki verilmesi ve gerekli yönetmelik değişikliğinin yapılması haklı bir istek ve talep olmakta öte bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle; sendikamızın ve kamu çalışanlarının sınavsız memur kadrolarına geçirilmesi ile ilgili haklı talebi resmi başvurumuz ile T.C. Başbakanlık Makamına iletilmiştir.

Teç-Sen Genel Merkezi

Resmi yazımız aşağıdaki şekildedir:

picture

+