TEÇ-SEN: ""Şube Müdürlüğü Sınavsız Atama İptalleri Sendikamıza Aittir!"Haberimiz Tekzip Edildi!"

Sendikamızca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavsız şube müdürü asil kadro atamaları Danıştay nezdinde dava edilmiş ve dava sonucunda 2009/602 sayılı karar ile Şube Müdürlüğüne sınavsız atamalar iptal edilmişti.

Sendikamızca 08/01/2012 tarihinde yayımlanan "Uyarıyoruz! Sınavsız Şube Müdürü Atamalarını Teç-Sen Durdurmuş ve İptal Ettirmiştir. Teç-Sen Kazanımlarını Sahiplenmekten Vazgeçin!" başlıklı habere konu olan sendika tarafından Genel Başkanımız Ümit DEMİREL telefonla aranmış ve özür dilenmiştir. Konunun tamamen Ankara İdare Mahkemesinin karar bölümünde geçen ifadelerden kaynaklandığı ve yapılan tüm haberlerin içeriğinin değiştirileceği ve davanın TEÇ-SEN tarafından açıldığı ibaresinin eklenerek tekzip edileceği bildirilmiştir.

Bahse geçen sendika tarafından Haber içerikleri değiştirilmiş ve tekzip yapılmıştır. Tekzip aşağıdadır:

picture

+