Eğitim Hazırlık Ödeneği İçin Kanun Değişikliği Şarttır! Yönetmelik Yalanına İnanmayın!

TEÇ-SEN: "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilmesi İçin Kanun Değişikliği Gerekiyor!"

Sendikamızca son 6 yıldır bilhassa üzerinde durduğu konuların başında gelen "Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilmesi" hakkındaki çalışmalarımız eğitim çalışanlarının ve kamuoyunun malumudur.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-32.maddesinin değiştirilmesi için sendikamızca kanun teklifi hazırlanmış ve tüm Milletvekillerine, grup başkanlıklarına ve Mecliste gurubu bulunan tüm partilere götürülmüştür. Hatta sendikamızca tüm il başkanlıklarımız TBMM'ye çekilerek, "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne verilmesi" için "Vekillerle Tüm Gün Görüşme Programı" düzenlenmiştir.

Türkiye'de bir ilk yaşanmış ve "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarına Verilmesi" hakkındaki kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna getirilmiştir. Ancak sendikamıza söz veren ve haklı olduğumuzu iddia eden Milletvekillerinin sözlerinin arkasında durmaması nedeniyle kanun teklifimiz kabul edilmemiştir.

Sendikamızca TBMM genel kuruluna tekrar Kanun teklifimizin gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Mecliste yapacağımız vekil, grup başkanlıkları ve genel görüşmelerin tüm detayları sendikamızın resmi web sayfasında yayınlanacaktır.

Bazı sendikalar, sendikamız üyelerinin yanına giderek; "Eğitim Öğretim Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilmesi" için çalışma yaptıklarını ve yönetmelik değişikliğinde konunun çözümleneceğini iddia ederek üyelerimizin aklını bulandırmaya çalıştıkları görülmüştür.

Eğitim çalışanlarına ve üyelerimize tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. "Eğitim Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarına verilmesi için" MUTLAKA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE MECLİS KARARI GEREKMEKTEDİR. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE BU SORUN ÇÖZÜLEMEZ.

BU TÜR İDDİALARDA BULUNANLARA ASLA İTİBAR ETMEYİNİZ.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

+