Uyarıyoruz! Teç-Sen Kazanımlarını Sahiplenmekten Vazgeçin!

Uyarıyoruz! Sınavsız Şube Müdürlüğü Atamalarını Teç-Sen Durdurmuş ve İptal Ettirmiştir. Teç-Sen Kazanımlarını Sahiplenmekten Vazgeçin!

Bilindiği üzere Şube Müdürü kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne göre görevde yükselme sınavına tabi kadrolardandır.
Bakanlığımıza ait ilk görevde yükselme yönetmeliği, 1999 yılında yayınlanmış, yıllar içersinde de birçok kez değişmiştir. Ancak, bu yönetmelik değişiklikleri yapılırken bir husus hiç değişmemiş, tüm yönetmeliklerde aynen yerini almıştır. Bu istisna madde ise A,B, ve C tipi kurum müdürlüğünde 3 ile 5 yıl arasında görev yapanlar sınavsız olarak şube müdürlüğüne atanabilirler." Hükmüdür.

Sendikamız 2006 yılında kurulmuş, yaptığı mevzuat çalışmalarında bu eksikliği tespit etmiştir. Ancak; yönetmelikler veya idari işlemlere karşı dava açma süresi olan 60 günlük süre sendikamız kurulmadan önce geçtiği için bu hukuksuzluğa karşı dava açılamamış, Milli Eğitim Bakanlığının anılan yönetmeliğin ilgili maddesinde yeni bir düzenleme yapması beklenmiştir. 12.12.2008 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile sendikamız yıllardır açmayı beklediği davayı yargıya götürmüştür. Yani sendikamız kurulmadan önce faaliyette bulunan sayıları büyük ama düşünceleri küçük sendikalar bu maddeyi elbette görmüşler ama yandaşlarının çıkarlarını koruma duygusu birinci öncelikleri olduğu için görmezden gelmişlerdir. Uzun bekleyişimizin ardından sendikamızca başlatılan hukuk mücadelesi, Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 tarihli ve 2009/602 esas sayılı kararı ile zaferle neticelenmiştir.  Devamı İçin Tıklayın!

Ancak; Türk Eğitim Sen, söz konusu davayı kendisi açmış ve kazanmış gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, yürekleri yetip veremedikleri hukuksal mücadeleyi vermiş gibi göstermekte ısrar etmektedir. Türk Eğitim Sen resmi web sitesinde şube müdürlüğüne sınavsız atama yapılamayacağını aynen şu cümlelerle ifade etmiştir. "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre " şube müdürlüğü" kadrolarına atanabilmek için sınav şartı getirilmiştir. MEB bu yönetmelikle sınavla atama yapılacak bir kadro olarak düzenlenen şube müdürlüğünü sınavsız atama yapılacak şekilde 12.12.2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirmeye kalkmış, ancak Türk Eğitim Sen olarak konuyu yargıya taşımamız neticesinde Danıştay 12. Dairesi 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile talebimiz haklı bulunarak Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan "şube müdürlüğü.." ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir."

Türk Eğitim Sen'in yaptığı bu açıklama, açık ve net bir şeklide emek hırsızlığından başka bir şey değildir. Ancak; Türk Eğitim Sen yetkilileri onu bile tam yapamamış, Danıştay 2. Dairesi yazacağına 12. Dairesi yazmışlardır. Danıştay 12. Dairenin 12.05.2009 tarihli ve 2009/602 esas sayılı kararı Belediye-iş sendikasının farklı bir konudaki temyiz davasıdır. Karar İçin Tıklayınız. Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 tarihli ve 2009/602 esas sayılı kararı ise sendikamızın açtığı ve kazandığı davadır. Karar İçin Tıklayınız.

Türk eğitim sen'in yaptığı yanlış açıklamayı bir an önce düzeltmesini bekliyoruz. En kısa zamanda söz konusu haberde düzeltme yapılmadığı takdirde sendikamız hukuk bürosunca gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

BELGELER

picture picture

+