TEÇ-SEN: "MEB Görevde Yükselme Yönetmelik Değişikliğini Yargıya Taşıyoruz!"


Milli Eğitim Bakanlığı Bürokratları ile görüşmelerimizde sürekli telaffuz edilen "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişecek sonra görevde yükselme sınavlarına başlayacağız" sözleriyle beklediğimiz yönetmelik değişikliği bir kaç madde değişikliği olarak karşımıza çıktı. Beklenen Yönetmelik Değişikliği elbette ki bu değil. Ancak beklediğimiz Yönetmelik değişikliği böyle olacaksa VAY HALİMİZE...!!!

DEĞİŞİKLİK; 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "eğitim uzmanı" ibareleri, "eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı" olarak değiştirilmiştir.

"Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı" olarak değiştirilen yönetmelikte şartlara baktığımızda 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak. 2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak. 3) Bakanlık eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda veya şef kadrosunda en az beş yıl süreyle görev yapmış olmak. 

Sen diyeceksin ki Şef olarak 5 yıl çalışmış olmak, sonrada öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak. BU NE YAMAN ÇELİŞKİ EY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI...Milli Eğitim Bakanlığında Yönetmeliklerini ve Yönetmelik Değişikliklerini kim inceliyor merak ediyoruz... Şayet bir inceleyen varsa...

Yönetmelikte, bir diğer göze çarpan değişiklik ise  "GEÇİCİ MADDE 2 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler."Maddesidir. Bu değişikliğe göre bakanlık merkez teşkilatında altı ay süreyle geçici görevle çalışan öğretmenler hiçbir sınav yapılmadan veya yeterlilikleri belirlenmeden Eğitim Uzmanı olabileceklerdir.

Böyle bir düzenlemenin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı hafızasını kaybetmiş gibi davranmaya devam ediyor. Geçmişte verilen bir çok mahkeme kararında geçici görevlendirmelerin değerlendirme formlarında dahi değerlendirmeye alınmasını mahkemeler engellemiştir. Ayrıca eğitim uzmanı kadroları görevde yükselmeye tabi kadrolardır. Dolayısıyla sınavsız yapılmaya çalışılan her türlü asil atamanın mahkeme kararlarıyla iptal edileceği de açıktır. Sendikamızca açılan ve Şube Müdürlüğü'ne sınavsız atamaları iptal ettiren Mahkeme Kararı zaten her şeyi çok net ortaya koymaktadır. Mahkeme kararı aşağıdaki belgelerdedir.

Sendikamızca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden, "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında bulunan kadrolardan eğitim uzmanı" unvanı için aranan şartlardan "2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak." Maddesinin ve Geçici Madde 2 "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle çalışmakta olan öğretmenlerden Bakanlık merkez teşkilatındaki geçici görev süresi toplam en az altı ay olanlar eğitim uzmanı kadrolarına atanabilirler." maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkezi.


picture picture picture

+