TEÇ-SEN: "Şube Müdürlüğü Görevlendirmelerinde Yapılan Usulsüzlükleri Yargıya Götüreceğiz!"

Bilindiği üzere, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2012/44 sayılı genelgesine göre; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına görevlendirme yapılacağı ve görevlendirmelerde öncelik "Öğretmen harici" personellere verileceği 81 İl Valiliğine bildirilmişti. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 2012/44 Sayılı Genelgesine istinaden İl ve İlçelerde Şef eğitim çalışanları Şube Müdürlüğü görevlendirmelerine başvurularını yaptı.

Ancak; Sendikamıza gelen bilgiler ışığında Şef eğitim çalışanlarının Dilekçeleri, Bazı İl ve  İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince kabul edilmediği ve Bazı İl Müdürlüklerinin görevlendirmeleri tamamladığı ancak görevlendirmelerde Şef eğitim çalışanlarına yer vermediği ve genelgeye aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir.

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu 27/12/2012 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda;

1- Şube Müdürlüğü görevlendirmelerinde Milli Eğitim Bakanlığının 2012/44 sayılı genelgesini hiçe sayan uygulamaya koymayan illerimiz tespit edilip, Milli Eğitim Bakanlığını üst makam saymayan Valilikler hakkında Bakanlığa suç duyurusunda bulunulmasına,

2- Şef eğitim çalışanlarının dilekçelerini bile kabul etmeyecek kadar korku içinde olan, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu ve Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliği yok sayan Valilikler ile ilgili gerekli hukuki girişimlerin başlatılmasına,

3- Şef eğitim çalışanlarının dilekçelerini kabul eden ancak Bakanlığımız genelgesine uymayarak Şeflerin görevlendirmesini yapmayan ve genelgede belirtilen ikinci ve üçüncü sırada öncelik tanınması gereken kadroları görevlendirme yapan Valilikler yasaya açık bir şekilde çiğnediği kesindir. Bu nedenle, mağdur edilen ve üyemiz olan şef eğitim çalışanlarının her türlü hukuksal yardımın sağlanmasına,

4- Sendikamızın daha hızlı hareket edebilmesi amacıyla; mağduriyet yaşayan üyemiz şef eğitim çalışanlarının Genel Mevzuat ve Hukuk İşleri Başkanlığımız ile iletişime ve koordinasyon içinde olmasına ve sürecin bilgi akışının hızlandırılmasına,

5- Bakanlığımız genelgesine uyan/uymayan valiliklerin görevlendirme sonucunda ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Ayrıca; Şef üyelerimizin hukuki girişimde bulunulması için görevlendirme süreleri bitiminde örnek dilekçeler ve idari mahkeme başvuru evrakları sitemizde yayınlanacaktır.

Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+