TEÇ-SEN: Müjde!! Bakanlık Uyarılarımızı Dikkate Aldı

TEÇ-SEN: Şartı Tutan Şef’ler Öncelikli Olarak Şube Müdürlüğü’ne Görevlendirilecektir!”

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, yayınladığı 2012/43 nolu Genelge ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin şube müdürü normlarını geçtiğimiz günlerde tekrar belirlemişti. Sendikamız bu süreçte, görevlendirmelerde uyulması gereken hususları 81 İl Valiliği’ne resmi yazı ile hatırlatmış, şube müdürlüğü ataması şartları taşıyan şef eğitim çalışanlarını da görev yaptıkları kuruma dilekçe vermeleri konusunda bilgilendirmiştir. Ayrıca; Bakanlık bürokratlarıyla yaptığımız görüşmeler ile de görevlendirme ölçütlerinin  Valiliklere gönderilmesi istenmiştir.

Yaptığımız çalışma ve görüşmeler 21/12/2012 tarihi itibariyle sonuç vermiş, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 2012/44 sayılı Genelge ile şube müdürlüğü görevlendirmelerinde uyulması gereken hususları belirlemiştir.

Buna göre; şube müdürlüğü görevlendirmelerinde” öncelikle öğretmen dışı personel, ikinci olarak eğitim kurumu müdürleri, müdür yardımcıları ve son olarak öğretmenlerin 5442 sayılı il idaresi kanunu çerçevesinde Valiliklerce Şube Müdürlüğü görevlendirmeleri” yapılacaktır.

Söz konusu genelgenin yukarıda yazılı 2. Maddesi açık bir şekilde görevlendirmelerde ilk önceliğin gerekli şartları taşıyanşef eğitim çalışanlarına verilmesini emretmektedir. Genelge’ye aykırı bir şekilde işlem yapan veya yapmak isteyen Valilikler olursa durumun derhal Bakanlığa ve sendikamıza bildirilmesi halinde gerekli hukuki işlemler sendikamızca başlatılacaktır.

Not: söz konusu genelgenin 1. Maddesinde “M.E.B. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, asaleten şube müdürlüğüne atama şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi” denmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız telefon görüşmesinde bu durumun sadece görev grupları arası geçişleri(asil ilçe milli eğitim müdürünün alt görev şube müdürlüğüne geçişi gibi.) kapsadığı sınavsız asil şube müdürlüğü ataması yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Genelge ve Dilekçe Örneğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

picture

+