TEÇ-SEN: "Üyemiz Şef Eğitim Çalışanları Şube Müdürlüğü Görevlendirme Dilekçelerini Kurumlarına Vermelidir!"

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, yayınladığı 2012/43 nolu Genelge ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin şube müdürü normlarını geçtiğimiz günlerde tekrar belirlemişti. Yayınlanan genelge ile il ve ilçelerimizde binlerce boş şube müdürlüğü kadrosu oluşmuştur. Bakanlıkça ihdas edilen yeni şube müdürlüğü kadrolarına 2013 yılında yapılacak Görevde Yükselme Sınavı ile asil atamaların yapılması beklenmektedir.

Ancak; sınava kadar geçecek sürede, boş bulunan kadrolara Valiliklerce görevlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne göre 4 yıllık Lisans mezunu olup şef pozisyonunda 3 yıl görev yapan eğitim çalışanlarının da ilgili mevzuat gereği Şube Müdürlüğü pozisyonlarına görevlendirilmeleri mümkündür.

Bu nedenle; boş bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına vekaleten görevlendirilmek isteyen şef eğitim çalışanlarının görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Üyemiz olan şef eğitim çalışanlarının hukuksal alanda haklarının savunulması ve mahkemede delil ve önemli belge niteliği taşıyacağından, sendikamıza üye olan tüm şef eğitim çalışanlarının bağlı bulundukları il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçelerini vermeleri elzemdir.

Kamuoyuna ve Eğitim Çalışanlarına duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+