TEÇ-SEN: "Şeflerin Şube Müdürü Olmasını İstemeyen Zihniyet İş Başında!"

Milli Eğitim Bakanlığında, eğitimçalışa nlarının yükselmesini, kariyer yapmasını istemeyen ve her yönetim kademesinin mutlaka "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı"ndan oluşması için canla başla çalışan ve bakanlık koridorlarında lobi faaliyetleri sürdürenlerin varlığı eğitim çalışanları ve sendikamız tarafından iyi bilinmektedir.

Özellikle Sendikamızın Bakanlık görüşmelerinde; Genel Başkanımız tarafından ortaya atılan eğitim çalışanlarının Okul Müdür/Müdür Yardımcısı olması ve yönetim kademesinde ilerlemelerinin önünün açılması önerisinin sendikalar ve bakanlık bürokratları tarafından olumsuz karşılanması bu zihniyetin algısı ve ürünüdür.

Eğitim çalışanlarının yönetim kademesinde olmasını istemeyen bu zihniyet, "Şube Müdürlüğü Sınavı" öncesi önemsiz dahi olsa "Şube Müdürlüğü Görevlendirme Başvurularında" asıl niyetini, hedefini ve amacını kesin bir dille ortaya koymuştur. "YÖNETİM KADEMESİNDE EĞİTİM ÇALIŞANININ YERİ YOK!"

Çünkü bu yol "Şube Müdürlüğü Sınavı Öncesi Yapılacak Olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin nasıl şekilleneceğinin göstergesidir. Şube Müdürlüğü Sınavına şuan itibariyle girebilecek Şef eğitim çalışanlarının yapılacak yönetmelik değişikliği ile Şube Müdürlüğü Sınavına girmesi engellenebilir.

Bu sebeple; Testi kırılmadan önce önlem almanın tam vakti ve zamanıdır. Sendikamızca 81 İl Valiliğine Uyarı niteliğinde resmi yazı yazılmış olup acil eylem planı için Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantıya çağrılmıştır.

Kamuoyuna ve Eğitim Çalışanlarına Duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


picture

+