TEÇ-SEN: "M.E.B. Kendi Ayağına Kurşun Sıkmaya Devam Ediyor!"

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza ait Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarına ait toplam 22997 adet boş kadro öğretmen kadrosuna dönüştürülmüştür.

Yapılan bu kadro değişikliği ile amaçlananın, öğretmen açığını kapatmak olduğu anlaşılmaktadır. Bakanlığımız verilerine göre, yaklaşık 50.000 öğretmen ihtiyacı olduğu hatta norm fazlalıklarının doğru bir şekilde istihdam edilmesi durumunda bu sayının çok daha düşeceği de zaman zaman Bakanlık yetkililerince kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Yine Bakanlığımız bünyesinde; Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev yapan yaklaşık 65.000 eğitim çalışanı olduğu ve bu sayının gün geçtikçe düştüğü de hepimizin malumudur. Bakanlığımız iç denetim birimince 2009 yılında hazırlanan raporda; 26.415 okulda hiç hizmetli bulunmadığı resmi olarak açıklanmıştır. Sendikamızca yapılan çalışmada ise Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların ihtiyacının mevcut personel sayısının yaklaşık 3 katı kadar personel ile ,yani yaklaşık 180.000 bin eğitim çalışanı ile ancak karşılanabileceği tespit edilmiştir.

Yapılan son kadro değişikliği ile okul ve kurumlarımızın ihtiyacı olan Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında bulunan açık biraz daha artmış, okul ve kurumlarımız ilerleyen dönemde hizmet veremeyecek pozisyona düşürülmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız yazı ile Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev yapan personellere ait mevcut boş ve dolu kadroların sayıları hakkında ve personel ihtiyacının karşılanması için Bakanlıkça yapılacak somut bir çalışmanın olup olmadığı konularında bilgi istenilmiştir. Yazımızın cevabı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ayrıca; Konu ile ilgili sendikamız Hukuk Bürosunca gerekli çalışmalar devam etmekte olup kadro değişikliğinin iptali istemiyle Danıştay nezdinde görülecek dava en yakın sürede açılacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+