TEÇ-SEN: "Asil Memurların Öğretmen Olmalarını Engelleyen Yönetmelik Değişikliğine Dava Açtık."

Milli Eğitim Bakanlığı 40.000öğretmen ataması yapılmasına sayılı günler kala Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapmıştı. Yapılan değişiklik ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanların öğretmen olarak atanma hakları ellerinden alındı. Bu durumda olan öğretmen adayları, önceden Devlet Memurluğunda geçen sürelerine göre değerlendirilmek suretiyle atamaları yapılabilirken, artık KPSS puanı ile atanabileceklerdir.

Son yapılan KPSS, Temmuz 2012 tarihinde yapılmış, o tarih itibariyle hizmet yılı hesabı ile ataması yapılacak eğitim çalışanları ve kamu personelleri de bu sınava girmemiştir. Öğretmen atamalarına sayılı günler kala yapılan bu değişiklik ile kurum içi ve kurumlar arası öğretmenlik ataması için gerekli şartları taşıyan eğitim çalışanları ve kamu personeline ciddi bir mağduriyet yaşatılmıştı.

Sendika olarak 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2012/11560 esas numarası ile dava açılmıştır.

Ayrıca yine üyelerimiz adına Bölge İdare mahkemelerinde de gerekli davalar açılmıştır. Dava Dilekçesi için tıklayınız.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+