MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini 14/09/2012 tarihinde yayınlamalıdır.

TEÇ-SEN: "MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini 14/09/2012 tarihinde yayınlamak zorundadır! "

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı 14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile MEB Teşkilat yapısı, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayalı olarak 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılması gerekenUnvan Değişikliği Sınavı iptal edilmiştir. Ayrıca, sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına yazılan "Görevde Yükselme Sınavlarının Tüm Kadrolar İçin Yapılması" hakkındaki resmi yazımıza da 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname dayanak gösterilerek"Yönetmelik değişikliği çalışmaları tamamlandıktan sonra sınavların açılması mümkündür." şeklinde resmi cevap vermiştir.

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6.maddesinde; "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."  Hükmü yer almaktadır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları her ne kadar Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmasa da Milli Eğitim Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnameyi Dayanak göstererek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını yapmaktan kaçınmıştır.

652 Kanun Hükmünde Kararname gereği Milli Eğitim Bakanlığınca "MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" 14/09/2012 tarihinde yayınlanmak zorundadır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

NOT: Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına Sendikamızca ayrıca resmi yazı yazılmıştır.

+