TEÇ-SEN: "M.E.B. Şube Müdürlüğü Atamaları Sınav ile Yapılacak!"

Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76.maddesine dayanılarak "Sınavsız" asaleten atama yapılacağı ve valiliklerce ataması yapılacakların listelerinin
hazırlandığı v.b.gibi hususlar bazı basın organlarında yer almıştı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız yazı ile, sınavsız yapılacak Şube Müdürlüğü atamalarının hukuksuz olacağını, bu şekilde yapılacak atamaları yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirmiştik. Haber için Tıklayınız.

 29 Haziran 2012 tarihinde MEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza AYDOĞDU başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bu durum sendikamız yetkililerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yetkililerine sözlü olarak da sorulmuştur. Bakanlık yetkilileri de kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Şube Müdürlüğü atamalarının Sınav ile yapılacağını kesin ve net bir ifadeyle sendikamız temsilcilerine bildirmişlerdir.

Kamuoyuna saygılarımızla
duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+