TEÇ-SEN: "Bakanlık Toplantısında Alınan Kararlara Damgamızı Vurduk!"

29 Haziran 2012 saat 10:00'da Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren toplantı sona erdi.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza AYDOĞDU başkanlığında gerçekleşen toplantıya Teç-Sen, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş yöneticileri katıldı. Toplantının gündem maddeleri; 1- Öğretmen Atama Yönetmeliği, 2- Taşra teşkilatı yönetici atama yönetmeliği ve 3- Eğitim Kurumları yönetmeliği olmasına rağmen;

1- "Eğitim çalışanlarının Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması",

2-"Emekli olan eğitim çalışanlarından boşalan kadroların öğretmen kadrolarına dönüştürülmesi işlemine son verilmesi",

3-"Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının öğretmenlik için gerekli şartları taşımaları halinde KPSS sınavına girmeden kurum içinde atanması",

4-"Eğitim çalışanlarının gerekli şartları taşımaları halinde "Kurum Müdür/Müdür Yardımcısı" olarak atanması önündeki engellerin kaldırılması",

5-"Unvan Değişikliği, görevde yükselme ve şube müdürlüğü sınavlarının bir an önce yapılması",

6- "Görevde yükselme sınavlarında önce sınav daha sonra eğitim yapılması"

Konularındaki sendikamızın görüşleri toplantı tutanağına yazılarak imza altına alınmıştır. 24 Maddeden oluşan ve sendikamızın görüşü olarak özellikle yukarıda sayılan 6 madde eklenerek imzalanan Mutabakat Metni MEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Vekili Hamza AYDOĞDU tarafından Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'e rapor halinde sunulacaktır.

Teç-Sen Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'e sunulacak olan mutabakat metninde yazılı maddelerin takipçisi olacağız. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+