TEÇ-SEN: "MEB Şube Müdürlüğüne Sınavsız Atama Yapamaz!"

Milli Eğitim Bakanlığı boş bulunan 450 şube müdürlüğü kadrosuna ilave olarak 920 adet boş şube müdürlüğü kadrosu ihdas etmiştir. Toplam 1370 boş şube müdürlüğü kadrosuna asaleten atama yapılacağı, yapılacak atamaların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76.maddesine dayanarak "Sınav Yapılmaksızın" yapılacağı ve il valiliklerince ataması yapılacakların listelerinin hazırlandığı v.s.gibi hususlar basında yer almaktadır.

Sendikamızca, 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca "Sınavsız Yapılan Şube Müdürlüğü Atamaları"nın hukuksuz olduğu gerekçesiyle Danıştay 2. Dairesine dava açıldığı,  Danıştay 2. Dairesince verilen kararda; "Şube Müdürlüğü kadrolarının görevde yükselmeye tabii kadrolar olup anılan görevlere eşit koşullara tabii olma ihlal edici nitelikte olduğundan hukuka uygun görülmemiştir." Denilerek, yürütmenin durdurulduğu ve şube müdürlüğü atamalarının iptal edildiği, Atamaların mutlak suretle objektif kriterlere dayalı bir sistemle yapılması gerektiği, sınavsız bir atama işleminin "Sınavlı Kariyer" ilkesinin ilkelleştirileceği ve demokratik yönden de geriye dönüş olacağı, ayrıca yıllardır kariyer için bekleyen eğitim çalışanları için "Memurluk", "Teknik Kadro", "Şeflik" ve "Saymanlık" sınavlarının bir an önce açılması hususlarını içeren resmi yazımız Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Resmi yazımız aşağıdadır:

picture

+