TEÇ-SEN: "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Kendi Yazdığı Yönergeyi Bilmiyor!"

Eğitim Hizmetleri iş kolunda görev yapan G.İ.H.,T.H.,,Y.H., ve S.H sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarına Sınavlarda "Salon Başkanı", "Salon Gözcüsü" ve "Yedek" görevler verilmemesinin nedeni, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin eğitim çalışanlarını dışlayan ve yok sayan hükümleridir. Dışlamanın ve yok saymanın yönerge hükümlerinden değil, M.E.B. içinde yuvalanmış dışlayıcı zihniyetlerin ürünü olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 9. Maddesi c/1 ve 2.  Maddelerinde "Salon görevlilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 1) Fiilen görevde olan öğretmenler arasından seçilir.2) Eğitim-öğretim dönemi dışında yapılan sınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, kamu kurumlarında görevli en az lisans mezunları arasından belirlenecek personele sadece salon gözcülüğü ve yedek gözcü görevi verilebilir, salon başkanı Bakanlığa bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerden seçilir." Hükmüne rağmen Meb Eğitim Teknolojileri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği e-mail yazısında "....illerimiz öğretmenlerimizin çeşitli nedenlerle sınavda görev almama durumuna karşılık; 1-   Yeterli sayıda yedek gözetmen görevlendirilmesi,2-   Okul Yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli denetmelerin ve yöneticilerin görevlendirilmesi,3-   İllerimizde bulunan üniversitelerde görevli öğretim üyesi ve diğer lisans mezunu personelin görevlendirilmesi,4-   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üniversite mezunu personelden öncelikli olmak üzere görevlendirmenin yapılması,5-   Bütün bu önlemlere rağmen şayet yeterli gözetmen bulunamazsa salon başkanları ve gözetmenlerin tek kişi olarak da görevlendirilmesi, önlemi illerimiz tarafından ihtiyaç duyulduğunda alınabilecektir." Diyerek görevlendirme usullerini sıralamıştır.

Söz konusu mailden de anlaşılacağı üzere; üniversitelerde ve diğer kamu kurum kuruluşlarında görevli lisans mezunları sınavlarda görev alabilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan eğitim çalışanları ise görev alamamaktadır.

Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nde aksi bir hüküm olmamasına rağmen kendi öz personeline görev vermeyip başka kurumlarda görev yapan personele görev vermek isteyen zihniyete daha ne diyebiliriz, bilmiyoruz. Bu düşünce sahipleri değişene kadar bizler bıkmadan usanmadan, mücadele etmeye bütün kararlığımızla devam edeceğiz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+