TEÇ-SEN: "Eğitim Çalışanlarının Salon Başkanı/Gözcü ve Yedek Üye Görevi Hakkıdır!"

Eğitim Hizmetleri iş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarına Sınavlarda "Salon Başkanı", "Salon Gözcüsü" ve "Yedek" görevler verilmemesinin nedeni Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin eğitim çalışanlarını dışlayan ve yok sayan hükümleridir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER, MEB Müsteşarı Sayın Emin ZARARSIZ ve MEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Sayın Hikmet ÇOLAK ile yaptığımız görüşmelerde Eğitim çalışanlarının "Salon Başkanı", "Salon Gözcüsü" ve "Yedek"  üye olarak sınavlarda sınav verilmesi gerektiği, "Salon Başkanı", "Salon Gözcüsü" ve "Yedek" üye olmak için "Eğitim Fakültesi" Mezuniyeti aranmasının yanlış olduğunu ve Eğitim çalışanlarının bu haksız uygulamadan rahatsız olduğu anlatılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca Mevzuat değişikliği çalışmaları devam etmekte olup Temmuz 2012 tarihine kadar sürecin tamamlanması gerekmektedir. Eğitim çalışanlarını ilgilendiren tüm mevzuat değişikliği konularına Teç-Sen olarak katılacağız.

Eğitim çalışanlarının "Salon Başkanı", "Salon Gözcüsü" ve "Yedek" üye olarak sınavlarda görev almaları için gerekli olan "Yönerge Değişikliği" hakkındaki resmi başvurumuzu Milli Eğitim Bakanlığına yaptık!

Resmi başvuru aşağıdaki şekildedir:

picture picture

+