TEÇ-SEN: "Okullar Tatile! Memurlar Grev'e! Sloganıyla Genel Grev'deyiz!"

Eğitim Hizmetleri iş kolunda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler ve sağlık hizmetler sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, haklı taleplerinin yerine getirilmesi, bakanlık içinde varolan üvey evlat muamelesinin sona ermesi, kurum içindeki ücret ve kadro adaletsizliğinin giderilmesi ve kaybolan çalışma barışının sağlanarak eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi sendikamızın en önemli amaç ve ilkelerindendir.

Bu amaç doğrultusunda eğitim çalışanlarının özlük, sosyal ve mali haklarının talebi için; Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulunca Türkiye genelinde "08 Haziran 2012 Cuma günü Yarım Günlük Genel GREV" yapılmasına karar verilmiştir.

08 Haziran 2012 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan "Yarım Günlük Genel Grev" "Okullar Tatile! Memurlar Grev'e!" sloganıyla yapılacaktır.

 

TALEPLERİMİZ:

1- Kamu çalışanlarına Grev Hakkı verilmesi,

2- Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarına Ödenmesi,

3-Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Çıkarılması,

4- 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının 4/A kadrosuna geçirilmesi,

5- DPY ve Bursluluk sınavlarında Öğretmen çocuklarına verilen "kontenjan İmtiyazının" kaldırılması ve çocuklarımızın eşit koşullarda yarışması,

6- Eğitim çalışanlarının "Görev Tanımları"nın yapılması,

7- Görevde Yükselme Sınavlarında uygulanan 70 Puan "Başarı puanı"nın kaldırılması ve yerine "Sınav Puanı"nın getirilmesi,

8- Görev Yükselme Sınavlarının tüm kadrolar için 2012 yılı içinde yapılması,

9- Üniversitelerde görev yapan eğitim çalışanlarının mali ve özlük haklarının düzeltilmesi,

10- Eğitim kurumlarında görev yapan eğitim çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin ödenmesi,

11- Eğitim çalışanlarının "Ek Ödeme Oranlarının" en az 15 puan artırılması, ek ödeme oranlarında "derece-kademe" şartının kaldırılması, şef eğitim çalışanlarının ek ödeme oranlarının % 130 olarak belirlenmesi ve öğrenim durumlarına göre "Ön Lisans Mezunu +5", "Lisans Mezunu +10", "Yüksek Lisans Mezunu 15" ve "Doktora Tamamlayanlar + 20" ek ödeme ilave edilmesi,

12- Merkezi Sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının tümüne "Salon Başkanı" ve "Salon Gözcüsü" olarak görev verilmesi,

13- Giyim Yardımlarından damga ve gelir vergisi kesilmesine son verilmesi,

14- Mutemet olarak görevlendirilen eğitim çalışanlarından kefalet sandığına kesinti yapılmasına son verilmesi,

15- Hizmetli eğitim çalışanlarına uygulanan ANGARYA'ların ortadan kaldırılması ve günlük 8 saat çalışma süresi üzerinde çalıştırılmalarının önlenmesi,

16- Okul ve kurumların ihtiyacı olan "Hizmetli", "Kaloriferci", "Bekçi" v.b. gibi kadroların okulların derslik sayısıları (4 birime 1 hizmetli) dikkate alınarak belirlenmesi ve ihtiyaç sayısı kadar personel alımı yapılması,

17- Eğitim çalışanlarının yönetim kademelerine yükselmelerini engelleyen yönetmelik hükümlerinin kaldırılması,

18- Engelli personellerin, engelleri dikkate alınarak uygun çalışma ortamının sağlanması ve okul/kurumlarda özürlü tuvaleti, ışıklı tabele ve rampa kurulması,

19- Şoför eğitim çalışanlarının görev yolluklarının zamanında ve günün şartlarına uygun olarak belirlenip ödenmesi ve şoför eğitim çalışanlarına kaskosuz araç teslim edilmemesi,

20 - Öğretmenevleri isminin Milli Eğitim Çalışanları Evi (MEÇEV) olarak değiştirilmesi,

21- Hizmetli eğitim çalışanlarına görev yaptığı okul ve kurumlarda oda tahsis edilmesi,

22- Her okul ve kuruma "Sağlık Personeli" veya "Hemşire" kadrosu verilmesi,

Kamuoyuna ve Tüm Teşkilatlarımıza Duyurulur. 08/05/2012

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+