TEÇ-SEN: "Sınavsız Sayman Başvurularının Alınması İçin Valiliklere Başvuru Yaptık!"

Milli Eğitim Bakanlığında Şef Kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarından şartları tutanların sayman kadrosuna sınavsız atanabilmesi için sendikamızca 81 il valiliğine resmi başvuru yapılmıştır.

81 İl Valiliğine yazılan resmi yazımızda; Bakanlıkça bu tür atama yetkilerinin Valiliklere devredildiği, en son saymanlık sınavının 5 yıl önce yapıldığı ve tüm kadrolar için 2 yılda bir kariyer için gerekli olan duyuruların ve başvuruların alınması gerektiği hatırlatılmış olup, valiliklerce bir an önce "Sayman" Kadrosu için için duyuru yapılarak başvuruların alınması istenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

NOT: Saymanlık kadrosuna şartları tutan ve başvuru yapacak olan şef eğitim çalışanlarının İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazılı müracaatta bulunması gerekmektedir.

Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin iktisat, işletme veya maliye bölümlerinden mezun olmak, söz konusu bölümlerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.

3) Bulunduğu görevde ya da bulunduğu görevle aynı düzeydeki diğer görevlerde toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

picture

+