TEÇ-SEN: "Şef Eğitim Çalışanlarının Sınavsız Sayman Olabilmelerinin yolunu Açtık!"

Milli Eğitim Bakanlığında "Yönetim Kademesi"nde yer alan Şef eğitim çalışanlarının gerek Ek Ders ücretleri, Gerekse Ek Ödeme Oranları noktasında mağdur edildiği bir gerçektir.

666 KHK ile Yönetim Kademesinde yer alan tüm unvanlara tek bir ek ödeme oranı belirlenmiş olmasına rağmen sadece şef eğitim çalışanları için bu sistematik bozulmuş ve derecelere göre ek ödeme oranları belirlenmiştir. Bu durum "Yönetim Kademesinde" olan Şef eğitim çalışanlarının ücret noktasında mağduriyetine sebep verdiği gibi, diğer yönetim kademesinde görev yapan (Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı v.b.) eğitim çalışanları arasındaki ücret makası kabul edilmeyecek oranda açılmıştır. Bilindiği üzere tüm bu konularla ilgili hukuksal süreç sendikamızca başlatılmıştır.

Yargıya taşıdığımız "Ek Ödeme Oranları"nın hukuka uygun olup olmadığına elbette karar verecek olan Yargıdır. Ancak, yargının karar vermesini beklemek, sorunun çözümü için herhangibir çıkış yolu aramamak veya mücadeleyi terk etmek sendikamızın ilkeleri arasında bulunmamaktadır.

İşte bu noktada sendikamızca, şef eğitim çalışanlarının ücret sorunun çözümü için yeni bir adım atılmıştır. T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile yaptığımız görüşme ve resmi başvurular sonucunda Şef eğitim çalışanlarının herhangibir sınav olmadan Sayman olabilmelerinin yolunu açmış bulunmaktayız.

Sendikamızın bir başarısı olarak iftiharla sunduğumuz bu çalışmamız ile şartları tutan şef eğitim çalışanları sınavsız Saymanlık kadrosuna geçebilecektir. Saymanlık kadrosuna geçen şef eğitim çalışanlarının ücretlerinde çok ciddi iyileşme olacağı kesindir.

Tüm Teşkilatlarımıza, Eğitim Çalışanlarına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının sendikamıza cevap yazısı ektedir:

picture picture

+