DEMİREL: "4-C Statüsünde İyileştirme İçin Değil! Kadro Talebi İçin Meclis Önünde Olacağız! "

Türkiye genelinde 45 bin civarında 4-C statüsünde görev yapan kamu çalışanları bulunmaktadır. Yıllardır "Geçici Personel" statüsünde istihdam ettirilen, sıkıntı ve sorunları ortak olan personellerin ortak bir mücadele vermesi kadar doğal ve normal bir durum bulunmamaktadır.

Bu gerçekten yola çıkarak, 4-C'li kamu çalışanlarının haklı taleplerinden olan "Kadro Talebi"nin yerine getirilmesi için Teç-Sen Sendikası olarak 09 Mart 2012 Cuma günü Saat 10:30'da TBMM önünde olacağız.

2011 yılında 200 bin civarında 4-B sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilirken, 4-C'li kamu çalışanlarınında seçimden sonra kadroya geçireleceği sözü verilmiştir. Hak ve adalet herkes için aynı ve eşit olması gereken evrensel bir kural olup, Aynı işi yapan kamu çalışanlarının da aynı sosyal ve mali haklardan yararlanması "Eşit İşe Eşit Ücret" ilkesinin bir gereğidir.

4-C statüsünün devamı, üzerinde iyileştirme yapılması veya 4-C statüsünde sosyal ve mali revizyon yapılması v.b. gibi bir durumun kanayan yarayı durdurmayacağı bilincindeyiz. Bu sebeple 09 Mart 2012 tarihinde TBMM önünde yapacağımız eylemin tek amacı "KADRO TALEBİ"dir.

Bu bilinç ile 09 Mart 2012 Cuma günü Saat 10:30'da TBMM önünde yapacağımız "4-C Kaldırılsın! Kadro Verilsin!" Basın Açıklaması ve Eylemine tüm kamu çalışanlarını bekliyoruz.

BİZ ORDA OLACAĞIZ... YA SİZ?

Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN Genel Başkan

+