TEÇ-SEN: "MEB'in Lojman Genelgesini Yargıya Taşıyoruz!"

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi konulu ve 2012/8 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır. Söz konusu genelgenin 4. Maddesinde; "Okullardaki sıra tahsisli konut dağıtımında öncelik eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilecektir." 11. Maddesinde; "eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personeline tahsisten sonra gerek görev tahsisli kategoride gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis yapılacaktır..." denilmektedir.

Ancak; söz konusu genelgenin dayanağını oluşturan Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği'nde sıra tahsisli konutların dağıtımı ile ilgili maddede her hangi bir hizmet sınıfına öncelikten bahsedilmemektedir. Bu konu ile ilgili İdare Mahkemelerince daha önce bir çok kere, "Kanun ve Yönetmelikte olmayan hakkın, direkt olarak yönerge ile eğitim öğretim sınıfına dahil olan personele tanınması, dolayısıyla diğer hizmet sınıfına dahil personelin hakkının daraltılması ve kısıtlanması sonucunu doğuracak hükümler getirilmesi, normlar hiyerarşisi sonucu kendinden önce gelen kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadığından, hukuka uygun olmadığı yargısına varılmıştır." Konu ile ilgili açılmış ve kazanılmış bir çok dava var iken Milli Eğitim Bakanlığı'nın hatada ısrarcı tavrının kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2012/08 sayılı genelgesinin, hukuka uygun olmayan 4. ve 11. maddelerinin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde sendikamızca dava açılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+