DEMİREL: "DPY ve Bursluluk Sınavında Çocuk Haklarına Tecavüz Vardır."

"DPY ve Bursluluk Sınavlarında Öğretmen Çocuklarına tanınan %15'lik Kontenjanın Kaldırılması"  her platformda, her toplantı ve üst düzey tüm görüşmelerimizin ana konusudur.

Önceleri %25 olan Öğretmen Çocuklarının kontenjanı, yaptığımız meclis ve bakanlık görüşmeler sonucunda "Öğretmen Kontenjanı Kaldırılacak" sözünün verilmesine rağmen bir gecelik operasyonla kontenjan yerini %25'den %15'e çekilmiştir. Sorunun çözümü yerine çözümün ötelenmesi tercih edilmiştir.

Bu sorunun muhatabı olan idarenin iradesi bu konunun çözümü için yeterli olmamıştır.

Oysaki, Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza "eşitlik ilkesini" öğretirken, aynı zamanda çocuklarımızı anne/babalarının meslekleklerinden dolayı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. DPY ve Bursluluk sınavına giren öğretmen çocuğuna %15'lik kontenjan (Sınavda aldığı puan ne olursa olsun) vererek "Sınavı Kazandınız Belgesi" gönderiyoruz. Fakat aynı sınıfta yan yana oturan diğer çocuğumuza daha yüksek puan alsa dahi "Sınavı Kazanamadınız Belgesi" gönderiyoruz. Devamı için tıklayın!

 

Eşitlik ilkesini öğrettiğimiz çocuklarımıza böyle bir eşitsizlik yapıyorsak, Eşitlik İlkesini "Statüleri, Apoletleri, Sınıfları aynı ve denk olanlar arasında eşitlik vardır."  şeklinde öğretmemiz gerekir. O zaman çocuklarımız ailelerine "Ben daha fazla puan aldım. Neden kazanamadım?" sorusunu yöneltmeyecek, ailelerde böyle can yakan bir soruyla karşı karşıya kalmayacaktır.

Elbetteki Devlet, "Eğitimde Fırsat Eşitliğini" sağlamak için Şehit, Fakir aile çocuklarına, Kimsesiz ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme kurumunda kalan vatan evlatlarımıza pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Böyle bir pozitif ayrımcılığı desteklemek bizim boynumuzun borcumuzdur. Lakin sırf anne veya babasının öğretmen olmasından dolayı çocuklar arasında uygulanan bu kontenjan ayrımcılığının anlaşılabilir, kabul edilebilir tarafı yoktur.

Anayasamızın 10.maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, meshep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" hükmü yer almıyor mu? Bir sınıfa, zümreye verilmeyen ve kanunla yasaklanmış bir imtiyaz nasıl olurda bir sınıf veya zümrenin çocuklarına verilir? Adı üzerinde "Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı"...

Ayrıca bu haksızlığı bir hak olarak görmek, bu haksızlık karşısında susmak, bu haksızlığın devamına izin vermek ve ağdalı cümlelerle bu haksızlığa kulp bulmaya çalışmak en hafif tabiriyle çocuk haklarına tecavüzdür.

Konunun muhatabı olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER, MEB Müsteşarı Emin ZARARSIZ ve MEB Genel Müdürü Sayın Hikmet ÇOLAK'a DPY ve Bursluluk Sınavlarında uygulanan Öğretmen Kontejanının kaldırılması hakkında sunum ve görüşümüz bizzat tarafımızdan iletilmiştir.

Çocuklarımızın eşit ve adil yarışacağı "Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarının" yapılması dileğiyle...

Ümit DEMİREL - Genel Başkan

+