TEÇ-SEN: "Bağımsız Sendikalar Biraraya Geldi. TUSEB Kuruldu.!"

Türkiye genelinde kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri korumak ve kollamak için faaliyet gösteren Bağımsız Sendika Genel Başkanları ve heyetleri biraraya geldi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden görüşmeler sonucunda: "Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında bağımsız sendikaların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bağımsız sendikalar olarak bu sorumluluğumuzun bilinciyle görüşmeler, bilgi paylaşımı ve sosyal paylaşım v.b. gibi çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.

Bağımsız Sendikalar Genel Başkanları ve heyetlerimizce gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; "Tüm Sendikalar Birliği TUSEB" adıyla bir birliğin oluşturulmasına karar verilmiştir. Yine birliğin kurulma amacının "Kamu Çalışanlarının gerçek sorunlarıyla tam zamanlı ilgilenebilen, siyaset yapmayan, sorun odaklı çözümler ve öneriler getirebilen, tavanında ve tabanında herhangibir partizanlık, ideolojik söylem ve görüntü olmayan, tamamen kamu çalışanlarına odaklanmış ve hedefi çözümden yana olan, taraf olmayıp haklıdan yana tavır koyabilen bir konfederasyon oluşturmaktır." Denildi.

TUSEB- Tüm Sendikalar Birliğine: "TEÇ-SEN-Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, DİVA-SEN Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası), Tüm Sağlık-Sen (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) ve Adalet Büro-Sen Sendikaları katıldı. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

+