TEÇ-SEN: "Yurtta Yetişen Eğitim Çalışanlarına Yapılan Ağır İtham Yargıya Teslim!"

Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesi'nce hazırlanan, Gaziantep'in  Eğitim ve Öğretimde Geri Kalışının Genel Nedenleri ve Çözüm Önerileri" konulu raporda : "Hizmetli eksikliği hat safhada bulunmaktadır. Mevcut hizmetlilerin büyük çoğunluğunu yetiştirme yurdunda yetişen gençler oluşturmaktadır. Birçok davranış, düşünce ve ahlak sorunu bulunan yetiştirme yurdundan çıkma genç hizmetliler okuldaki eğitim ve öğretim sürecine büyük zararlar vermektedir. Bu gençler; genelde amirlerine karşı gelmekte, verilen görevi yapmamakta, işini aksatmakta, öğrencilerle duygusal ilişki içine girmekte, Zararlı madde kullanmada öğrencilere örnek oluşturmakta ve yardım etmekte, Okuldaki çeteleşmelere ön ayak olmakta, katılım sağlamakta, öğrencilere kötü örnek olmaktadırlar." Ve bu sorunun çözümünü de "Yetiştirme yurdunda yetişen gençler, hizmetli olarak eğitim kurumlarının dışında istihdam edilmelidirler." Denilerek, yetiştirme yurdunda büyüyen eğitim çalışanlarına ağır ithamlar ve hakaretler edilmişti.

Sendikamız hukuk bürosunca, yurtta büyüyen eğitim çalışanları kardeşlerimizin konuyla ilgili dava açabilmeleri için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere Dava Dilekçesi hazırlanmıştır. Bireysel olarak eğiim çalışanları bu dilekçeyle suç duyurusunda bulunabileceklerdir.

NOT: Ekteki Dilekçeyi uygun bir şekilde doldurup imzalandıktan sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. dilekçe için devamını okuya tıklayın!

                                        GAZİANTEP C.BAŞSAVCILIĞI'NA

                                                               

MÜŞTEKİ                                                 :      (            )

ADRESİ                                                    : 

ŞÜPHELİ                                                  : 1-Mithat SEVİN

                                                                        Eğitim Birsen Gaziantep Şube Başkanı

                                                                        Alaybey Mah. Hürriyet Cad. Hürriyet Tıp merkezi 

                                                                        No.91 Kat. 1 No.6  Şahinbey-GAZİANTEP  

                                                                     2-Cumhuriyet Savcılığı Makamınca tespit edilecek diğer

                                                                        şüpheliler.

SUÇ                                                           :  İftira ve  hakaret   

SUÇ TARİHİ                                             : 15.10.2011 (öğrenme tarihi)

KONUSU                                                   : Şüpheliler  hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak, kamu davasının açılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

            1-Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesi'nce hazırlanan, tarihsiz , Gaziantep'in  Eğitim ve Öğretimde Geri Kalışının Genel Nedenleri ve Çözüm Önerileri" konulu raporun 24. Sayfasında Sistem Kaynaklı Nedenler Başlığının içinde geçen Yetiştirme Yurdunda yetişen ve hizmetli olarak görevlendirilen personel sorunları ile ilgili kısımda aynen şöyle denilmektedir;

2-Hizmetli eksikliği hat safhada bulunmaktadır. Mevcut hizmetlilerin büyük çoğunluğunu yetiştirme yurdunda yetişen gençler oluşturmaktadır. Birçok davranış, düşünce ve ahlak sorunu bulunan yetiştirme yurdundan çıkma genç hizmetliler okuldaki eğitim ve öğretim sürecine büyük zararlar vermektedir. Bu gençler; genelde amirlerine karşı gelmekte, verilen görevi yapmamakta, işini aksatmakta, öğrencilerle duygusal ilişki içine girmekte, Zararlı madde kullanmada öğrencilere örnek oluşturmakta ve yardım etmekte, Okuldaki çeteleşmelere ön ayak olmakta, katılım sağlamakta, öğrencilere kötü örnek olmaktadırlar."

3- Bu sorunun çözümünü de "Yetiştirme yurdunda yetişen gençler, hizmetli olarak eğitim kurumlarının dışında istihdam edilmelidirler." Şeklinde çözüm getirilmektedir.

4-Kamu kurumlarımızda ,birçok yetiştirme yurdu çıkışlı personel bulunmaktadır. Bu vesileyle bu arkadaşlarımızı yakından tanıyorum.. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki yetiştirme yurtlarında büyüyen arkadaşlarımızın genel ve ortak özelliği yukarda yazılanlar gibi kesinlikle değildir.

5-"Hiç kimse anne ya da babasının, ya da her ikisinin hayatta kalacağına garanti veremez. Çünkü bu insanların elinde olan bir durum değildir. Yurtta yetişen çocukların tamamı ya öksüz ya da yetimdir. Hepside pırıl, pırıl ve masum çocuklardır..Bu kurumlarda yetişen çocuklarımız devletini, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetişmişlerdir.

6-Devletin koruması ve şefkati altında temiz ve masum geçen zamanlarından sonra 18 yaşına gelip yurttan ayrıldıklarında, gerçek dünyanın kötülükleriyle, savunmasız (anne veya babanın koruması altında olmadan) bir şekilde karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm iyi niyetleriyle toplumda ki art niyetler ve niyetli kişilerle mücadele etmek zorundadırlar. Bu mücadele esnasında ara sıra her toplulukta yanlışlar olabileceği gibi onların içersinden yanlışa düşenler de olmuştur. Ama bu yanlışlar dahi onların suçu değil toplumun suçudur. Kaldı ki yanlış davranış kişileri bağlar, bir kişinin yanlışı asla ve asla bir topluluğa mal edilemez.

Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesince hazırlanan raporda ki ifadeler, bırakın bir eğitimciye sıradan, eğitimsiz bir insana dahi yakışmayan mesnetsiz, art niyetli, akıl ve izandan çok uzak olup, açıkça hakaret ve iftira niteliğindedir.

7-Eğitim Birsen Gaziantep Şubesi bu ifadelerle S.H.Ç.E.K.'de yetişmiş tüm personele alenen hakaret ve iftira etmiştir. 

8-Eğitim Birsen Gaizantep Şubesi Bu iftira ve hakaret niteliğindeki yazısında ki iddialarını hiçbir delil ile ispat edememiştir. Bu nedenle Anayasamızın 38. Maddesinde ifadesini bulan hiç kimse aksi bir mahkeme kararı ile sabit olmadıkça suçlanamaz şeklinde formüle edilen ve masumiyet karinesi denilen EN TEMEL HUKUK  KURALINA AYKIRI yayın yapmıştır.

9-5237 sayılı yasanın 126. Maddesi gereğince yapılan hakaret ve iftira Yetiştirme yurtlarında yetişip Milli Eğitim bakanlığında memur olarak çalışanları açıkça itham ettiğinden ve bu kişiler çalıştıkları birimde tanındıklarından iftira ve hakaret suçu bizce oluşmuştur.

            10-Ben ........... tarihleri arasında yetiştirme yurtlarında kaldım. Halen .......... Memur olarak görev yapmaktayım. Bu nedenle yapılan iftira ve hakaretten kişiliğim zarar gördüğü, derin elem ve kedere gark olduğum  için sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmak ihtiyacını hissettim. Suça konu belgede sadece Mithat SEVİN ismi mevcut olup bir numaralı şüpheli olarak bu şahıs gösterilmiştir. Ancak belirtilen suçu işleyen başkaca kişilerin bulunması halinde bu kişiler hakkında da  davacı ve şikayetçiyim. Özel hukuka ait haklarımız saklıdır.

          

            11-Suç duyurusuna konu yayınla ilgili Tüm Eğitim Çalışanlarının internet sitesinde yapılan yayını ve verilen cevabı 15.10.2011 tarihinde okuduktan sonra bilgim olmuştur.

DELİLLERİMİZ   : Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesinin şikayet konusu yazısı.

                                 Yetiştirme yurdunda kaldığıma dair belgeler.

                                  Milli Eğitim Bakanlığında görev yaptığıma dair belgeler.  

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazarı dikkate alınacak sebeplerle,               Şüpheli ve Suçun oluşmasında başkaca katkısı bulunan kişilerin Savcılık Makamınca tespiti halinde şüpheli veya şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak , haklarında KAMU DAVASI AÇILMASINI, Özel Hukuka ait haklarımızın saklı tutulmasını arz ve talep ederim,                /01/2012

                                                                                                                     Müşteki

                                                                                                                (İsim ve imza )  

EKİ  :  

1- Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesi' nin şikayete konu yayını  sureti

2- Yetiştirme Yurtlarında kaldığıma dair belge

3-Milli Eğitim bakanlığı personeli olduğuma dair belge

+