TEÇ-SEN: "VHKİ Atamaları Ocak 2012 Tarihinde Yapılmalıdır.!"

M.E.B. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde 23.07.2010 tarihinde yapılan değişiklikle görev grupları arasında ki sınavsız atamalar (VHKİ görevde yükselmeleri gibi.) Valiliklere devredilmişti. Ancak: yapılan bu değişiklikten İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin neredeyse tamamına yakınının bilgi eksikliği olduğu görüldüğünden sendikamızca 81 İl Valiliğine resmi yazıyla hatırlatmada bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığında görevde yükselme sınavları ve görevler arası geçişlerin 2 yılda bir yapılması sendikamızın girişimleriyle kazanılmış ve bir hak olarak "MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde hüküm altına alınmıştır.

MEB tarafından yapılan son VHKİ atamaları 15/01/2010 tarihinde yapıldığı ve VHKİ atama iş ve işlemlerinin tümü Valiliklere devredildiğinden söz konusu VHKİ boş kadrolarına atamalarının yapılması için Valiliklerin süreci Ocak 2012 tarihinde başlatması gerekmektedir.

VHKİ atama iş ve işlemlerinin bir an önce başlatılması için 81 İl Valiliğine Resmi yazı gönderilmiş olup, Valiliklerce yapılacak V.H.K.İ. atamaları sendikamızca yakından takip edilecektir.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Teç-Sen Genel Merkez

Bilgilendirme: Teknik Kadro Sınavının iş ve işlemleri yapacak Grup Başkanı görevine yeni atanmıştır. Öncesinde Muhatap bulunamıyordu. Ocak Ayının İlk Haftası Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri Konuyla İlgili Görüşme Yapacaktır.

Resmi yazımız aşağıdadır:

picture picture

+