TEÇ-SEN :"Ek Ödeme Mağduru Sadece Öğretmenler mi?"

TEÇ-SEN : Ek Ödemelerde Öğretmenlerin Mağduriyetini Dile Getirenler!!! Bu enerjinin %1'ni Memur ve Hizmetli İçin Harcadınız mı?

Genel Sekreterimiz Salih Burçin POYRAZ ek ödeme oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, 652 sayılı K.H.K gereğince yönetim görevi karşılığı ek ders alan personelin ek ders ücretini kaldırarak yerine tüm g.i.h.,t.h,shs.,y.h.s. sınıflarına ek ödeme adı altında ücret ödenmesi uygulamasına başlamıştı.

Yapılan uygulama, tüm hizmet sınıflarını kapsayıcı olması bakımından sendikamızın yıllardır ek ders ücretinin tüm hizmet sınıflarına belli oranda verilmesi talebimizi yerine getirmiş olmakla birlikte, uygun görülen ek ödeme oranları bir çok eğitim çalışanı açısından tam bir mağduriyet oluşturmuştur. Özellikle şef, memur, teknisyen, tekniker ve hizmetli personellerden 5-7 derecelerde görev yapan personelin mevcut ücretlerinde bırakın artışı düşüşler dahi olmuştur. Sendikamız bu duruma büyük tepki göstermiş, ek ödemelerdeki taşra-merkez ayrımına karşı iptal davası yine sendikamızca açılmıştır.

Akabinde, dava dilekçemizi Danıştay'a verdiğimiz hafta 666 sayılı yeni K.H.K. yayınlanmış, tüm kamu kurumlarında aynı unvan ve derecede görev yapan devlet memurlarına Ocak 2012'den geçerli olmak üzere taşra- merkez ayrımı yapılmaksızın ilk 652 K.H.K.'de ki merkez oranlarında ek ödeme oranları belirlenmiştir.

Ancak; bu düzenleme de mağduriyetleri tam anlamıyla ortadan kaldırmamış, özellikle şef, memur, teknisyen, tekniker ve hizmetli personellerden 5-7 derecelerde görev yapan personelin artışları çok cüz-i kalmış, mühendis-tekniker-teknisyen arasında şef-şube müdürü arasında hiyerarşik yapıya uygun olmayan ek ödeme oranları belirlenmiştir. Hizmetli-Memur-Şef hiyerarşisi arasında 5 puan fark var iken, Şef-Şube Müdürü arasında 55 puanMühendis-Tekniker,Teknisyen arasında 40 puan fark oluşmuştur.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Sendikamız Danıştaya açtığı ilk davayı güncelleyerek, ek ödemelerdeki hiyerarşik yapı arasında oluşturulan dengesizliğin iptalini isteyecektir. Yukarıda saydığımız tüm mağduriyetler ortadan kalkana kadar da mücadelesine devam edecektir. Şimdi başlığı okuyanlar acaba bu başlık başka bir yazının başlığı mı? bu haberle ne ilgisi var diye düşünmüşlerdir. Şimdi oraya geliyoruz.

Buradan soruyoruz, Ek ödeme ile ilgili 652 sayılı K.H.K. çıkana kadar şeflerin yaşadığı mağduriyeti dile getirmeyenler, ek ödeme çıktığında şef-şube müdürü, mühendis-teknisyen, hiyerarşisinin bozulduğunu söylemeyenler, 7 derece ve üstü şef, teknisyen ve hizmetlinin aldığı ücretlerin eskiye oranla düştüğünü bilmeyen sendikalardan biri, öğretmen arkadaşlarımızın ek ödeme oranlarının düşük olması sebebiyle yaklaşık 15 gündür Bakan ve müsteşar görüşmesi yapıyor, bir diğeri sorun çözülene kadar her hafta Çarşamba günleri eylem yapacağını açıklıyor.

Doğrudur öğretmen arkadaşlarımızın ek ödeme konusunda eksiklikleri oluşmuştur, buna tepki gösterip çözüm istemek sendikaların en tabi hakkıdır. Ama bu en tabi hakkı isterken neden şef, memur, teknisyen, hizmetli personelin yaşadığı sıkıntıyı da dile getirmiyor, sadece öğretmen arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıyı çözmek için tüm enerjinizi harcıyorsunuz. Eğer sıkıntıdan anladığınız sadece öğretmen arkadaşlarımızın problemi ise biz şef, memur, ve hizmetlilerin sıkıntısını dile getirmiyor ve hatta bilmiyorsanız neden bizleri sendikanıza üye yapıyorsunuz.

Biz sizler gibi takiye yapmıyoruz, sendikamıza sorunlarını bildiğimiz hatta birebir yaşadığımız şef, memur, teknisyen, hizmetli arkadaşlarımızı üye yapıyoruz, üye olmak isteyen öğretmen arkadaşlarımıza hatta akrabalarımıza dahi sorunlarını bilmediğimizi dolayısıyla onlarla ilgili bir çalışma yapmadığımızı bildirip kendilerine uygun sendikaları öneriyoruz. Sizlere önerim bizim göstermiş olduğumuz erdemi sizde gösterin, çıkın bizlerin sorunlarına talip olmadığınızı artık açıklayın.

Değerli arkadaşlar, sizlerin sorunlarını dile getirmeyen onu geçtim sorunlarımızı dahi bilmeyen, sendikaları artık görün!!! Buradan tüm açık yürekliliğimle söylüyorum TEÇ-SEN ŞEF-MEMUR-TEKNİSYEN-HİZMETLİ personelin ek ödemelerde yaşadığı mağduriyetler giderilene kadar her alanda  mücadele etmeye devam edecektir. Ya Diğerleri Ne Yapacaktır. Takdir sizlerin.

+