TEÇ-SEN: "Ek Ödeme Oranları Belli Oldu! Maliye Bakanlığı Ne Diyorsa O!"

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ ile "Ek Ödeme Oranları" ve "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları" konularında görüşmeler tamamlandı.

Görüşmeyle ilgili Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL: "Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak "Ek Ödeme Oranları" ve "Görevde Yükselme ve Unvan Değişiklik Sınavları" hakkındaki görüşmelerimizi tamamlamış bulunmaktayız.

MEB Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ ile yaptığımız görüşmede Milli Eğitim Bakanlığınca maliye bakanlığına gönderilen ek ödeme oranlarının tatmin edici olmasına rağmen maliye bakanlığının eğitim çalışanlarına uygun gördüğü ek ödeme oranlarının eğitim çalışanlarının görev,yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmadığı ve eğitim çalışanlarına 652 Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen "Ek Ödeme Oranlarını" Maliye Bakanlığı yerine Milli Eğitim Bakanlığının belirlemesi gerektiği ve derecelere göre ayrı ayrı oranlar ile Merkez-Taşra-Büyükşehirlerde çalışanlara ayrı oranların belirlenmesinin de hakkaniyetli ve adil olmadığı anlatılmıştır.

Ek Ders Ücreti alan ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ek Ders Ücretleri kesilen eğitim çalışanlarının ücretler noktasında yıllardır mağdur edildiği, ekders ücretlerinin kesilmesinden dolayı aylık ödemelerini yapamadığını ve bankalara olan kredi ve kredi kartları borçlarının ödenmemesinden dolayı faiz kıskacında olduğu tüm açıklığıyla anlatılmıştır.

MEB Müsteşarı Sayın M.Emin ZARARSIZ ise "652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eğitim çalışanlarının tümüne ek ödeme imkanı tanınmıştır.  Ancak, Maliye Bakanlığında uygulanan Ek Ödeme oranlarının üzerinde bir oranın eğitim çalışanlarına verilmesi mümkün değildir. Maliye Bakanlığında varolan (1 Sayılı Cetvel) ek ödeme oranlarının aynısı Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarına yansıtılacaktır. Kurban Bayramına kadar çalışmalar sonuçlanacaktır." Dedi.

Maliye Bakanlığı çalışanlarının Ek Ödeme dışında, Özel Hizmet Tazminatları ve Fazla Mesai Ücretleri aldığı, Eğitim çalışanlarının bu ödemelerden yararlandırılmadığı, Maliye Bakanlığının uygun gördüğü ücretlerin eğitim çalışanları açısında hayal kırıklığı yaratmaktan öteye gidemediği ve ek ödeme oranlarının yükseltilmesi yönündeki ısrarlarımızın da Milli Eğitim Bakanlığınca karşılık bulmadığını görmüş bulunmaktayız.

Sonuç olarak, MEB Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ ile yaptığımız görüşmede; "Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarına Maliye Bakanlığında varolan Ek Ödeme Oranlarının aynısının yansıtılacağı ve Kurban Bayramına kadar bu oranların imzalanarak yürürlüğe gireceği kesindir. Maliye Bakanlığında verilen ek ödeme oranlarının üzerinde bir oran verilmesi için herhangibir çalışma yapılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla; Teç-Sen Sendikası olarak "Ek Ödeme" sorununun dialog ve görüşme yollarını kullanarak çözüme kavuşturma yolları tamamen kapanmıştır. Maliye Bakanlığınca uygun görülen ek ödeme oranlarının aynen kabul edilmesi durumunda üretimden gelen gücümüzü kullanarak Alanlarda olacağız.

Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur. TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

+