TEÇ-SEN: "Ek Ödeme Oranlarının Artırılması İçin MEB Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ İle Görüşeceğiz!"

Sendikamız Genel Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 25 Ekim 2011 Salı günü Saat: 15:00'da Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M.Emin ZARARSIZ ile "Ek Ödeme Oranları" ve "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları" hakkında görüşme yapacaktır.

Sendikamız Genel Başkanlığınca yapılacak görüşme ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere;  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MEB Teşkilatı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının mali hakları yeniden düzenlenmiştir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği Eğitim çalışanlarına "Ek Ödeme" hakkı verilmiş olup Ek Ödeme oranlarını belirleme yetkisi ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin 42.maddesinin 3.fıkrasına göre Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim çalışanlarına verilecek olan Ek ödeme oranları belirlenerek Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Maliye Bakanlığı uygun gördüğü oranlarını Milli Eğitim Bakanlığına bildirmiştir.

Maliye Bakanlığının uygun gördüğü oranların Milli Eğitim Bakanlığının teklifiyle örtüşmediği gibi Milli Eğitim Bakanlığının Ek Ödeme Teklifi adeta yok sayılmıştır.

Maliye Bakanlığının eğitim çalışanlarına uygun gördüğü "Ek ödeme Oranları"nı kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Maliye Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı "Ek Ödeme Oranları" ile ilgili hiçbir görüşme ve müzakere yapmamıştır. Eğitim çalışanlarının çalışma süreleri, iş yükü v.b gibi teknik detaylar masaya yatırılmamıştır. Ayrıca eğitim çalışanlarının yıllardır en düşük ücret alan kamu çalışanı olduğu  dikkate alınmamıştır.

Sendikamızca başlatılan "Testi Kırılmadan Önce, Sende İste" Dilekçe eyleminin amacına ulaştığına inanıyoruz. Maliye Bakanlığınca 14 Ekim 2011 tarihinde uygun görülen "Ek Ödeme Oranları" Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER tarafından bu oranlar imzalanmamıştır. Bu durum Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER'inde ek ödeme oranlarınlardan hoşnut olmadığını göstermektedir.

Ayrıca; Ek-Ders Ücreti kesilen eğitim çalışanlarının ödeme sıkıntısı çektiği ve kredi/kredi kartlarını ödeyemediği için faiz kıskacında olduğu da unutulmamalıdır. Bu durumun biran önce çözülmesi ve belirsizlik sürecine son verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MEB Müsteşarı Sayın M.Emin ZARARSIZ ile 25 Ekim 2011 tarihinde "Ek Ödeme oranları" ve "Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Sınavları" hakkında görüşme yapılacaktır.

Kamuoyuna Duyrulur.21/10/2011

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANLIĞI

+