TEÇ-SEN: "SHÇEK'de Yetişen Eğitim Çalşanlarına Yapılan Hakaretin Hesabını Adalet Önünde Soracağız!"

Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesi'nce hazırlanan, Gaziantep'in  Eğitim ve Öğretimde Geri Kalışının Genel Nedenleri ve Çözüm Önerileri" konulu raporun 24. Sayfasında Sistem Kaynaklı Nedenler Başlığının içinde geçen Yetiştirme Yurdunda yetişen ve hizmetli olarak görevlendirilen personel sorunları ile ilgili kısımda aynen şöyle denilmektedir." Hizmetli eksikliği hat safhada bulunmaktadır. Mevcut hizmetlilerin büyük çoğunluğunu yetiştirme yurdunda yetişen gençler oluşturmaktadır. Birçok davranış, düşünce ve ahlak sorunu bulunan yetiştirme yurdundan çıkma genç hizmetliler okuldaki eğitim ve öğretim sürecine büyük zararlar vermektedir. Bu gençler; genelde amirlerine karşı gelmekte, verilen görevi yapmamakta, işini aksatmakta, öğrencilerle duygusal ilişki içine girmekte, Zararlı madde kullanmada öğrencilere örnek oluşturmakta ve yardım etmekte, Okuldaki çeteleşmelere ön ayak olmakta, katılım sağlamakta, öğrencilere kötü örnek olmaktadırlar." Ve bu sorunun çözümünü de "Yetiştirme yurdunda yetişen gençler, hizmetli olarak eğitim kurumlarının dışında istihdam edilmelidirler." Şeklinde çözüm getirilmektedir.

Sendikamız üyesi olan birçok yetiştirme yurdu çıkışlı personel bulunmaktadır. Bu vesileyle bu arkadaşlarımızı yakından tanıyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki yetiştirme yurtlarında büyüyen arkadaşlarımızın genel ve ortak özelliği yukarda yazılanlar gibi değildir. "Hiç kimse anne ya da babasının, ya da her ikisinin hayatta kalacağına garanti veremez. Çünkü bu insanların elinde olan bir durum değildir. Yurtta yetişen çocukların tamamı ya öksüz ya da yetimdir. Hepside pırıl, pırıl ve masum çocuklardır..Bu kurumlarda yetişen çocuklarımız devletini, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetişmişlerdir. Devletin koruması ve şefkati altında temiz ve masum geçen zamanlarından sonra 18 yaşına gelip yurttan ayrıldıklarında, gerçek dünyanın kötülükleriyle, savunmasız (anne veya babanın koruması altında olmadan) bir şekilde karşı karşıya kalmaktadırlar. Tüm iyi niyetleriyle toplumda ki art niyetler ve niyetli kişilerle mücadele etmek zorundadırlar. Bu mücadele esnasında ara sıra her toplulukta yanlışlar olabileceği gibi onların içersinden yanlışa düşenler de olmuştur. Ama bu yanlışlar dahi onların suçu değil toplumun suçudur. Kaldı ki yanlış davranış kişileri bağlar, bir kişinin yanlışı asla ve asla bir topluluğa mal edilemez.

Eğitim Bir Sen Gaziantep Şubesince hazırlanan raporda ki ifadeler, bırakın bir eğitimciye sıradan, eğitimsiz bir insana dahi yakışmayan mesnetsiz, art niyetli, akıl ve izandan çok uzaktır. S.H.Ç.E.K'de yetişmiş olan tüm eğitim çalışanlarını kapsayıcı, hakaret ve onur kırıcı bu düşünce ve ifadeleri sahibine aynen iade ediyoruz.

Eğitim Birsen Gaziantep Şubesi bu ifadelerle S.H.Ç.E.K.’de yetişmiş tüm personele alenen hakaret etmiştir. Sendikamız, konuyla ilgili hukuki girişimlere başlamıştır. Konuyu yargıya taşımak isteyen tüm S.H.Ç.E.K.’de yetişmiş üyelerimize gerekli hukuki yardım sendikamızca sağlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

+