TEÇ-SEN: "Ek Ödemelerde Maliye Çalım Atmaya Çalışıyor! MEB Uyuyor!"

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne verilecek olan ek ödeme oranlarının belirlenmesi süreci devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı kendi personellerinin görev, yetki ve sorumluluklarına uygun olarak kadrolar itibariyla belirlediği ek ödeme oranlarını Maliye bakanlığına göndermiştir. Milli eğitim bakanlığının maliye bakanlığına gönderdiği oranlar eğitim çalışanlarını tatmin eden oranlardır.

Ancak; ek ödeme sürecini yakından takip eden tek sendika olarak üzülerek görüyoruz ki, yine Milli Eğitim Bakanlığı gönderdiği yazının takipçisi olmamıştır. Maliye Bakanlığı ile herhargibir resmi görüşme ve müzakere yapmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı kendi öz evlatlarına verilecek ek ödeme oranlarını Maliye Bakanlığının insiyatifine bırakmıştır.

Sendikamızca, Milli Eğitim Bakanlığı-Maliye Bakanlığı arasında adeta mekik dokunmuş olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığının sürece dahil olmaması ve kendi evlatlarını başka bir bakanlığın eline terketmiş olması bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığının hantallığını ortaya koymuştur.

Gelinen süreçte, resmi olmamakla birlikte Maliye Bakanlığının eğitim çalışanlarına uygun gördüğü ve direttiği ek ödeme oranları, Maliye Bakanlığı çalışanlarına verilen ek ödemelerle aynı olacağı yönündedir ve Milli Eğitim Bakanlığı binasında oturan Bakanlık Bürokratlarının bu sorunu çözmesi mümkün değildir.

Bu açıklamayı yapmamızın nedeni; Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla bu işin olumlu sonuçlanması mümkün değildir. Testi kırılmadan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer DİNÇER'in insiyatif alarak, eğitim çalışanlarının mağduriyetlerini giderecek iradeyi ortaya koyması gerekmektedir..

Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer DİNÇER'i Ek ödeme oranlarının belirlenmesinde tek yetkili organ olarak görüyoruz ve eğitim çalışanlarının mağdur edilmemesi için göreve çağırıyoruz.

Teç-Sen Genel Merkezi

Maliye Bakanlığı Ek Ödeme Oranları:

Şube Müdürü : %150

Diğer Kadrolarda görev yapanlara;

Derecesi 1-2 olanlar %110

Derecesi 3-4 olanlar %100

Derecesi 5-7 olanlar   %90

Derecesi 7-üzeri olanlar %80

Kadrosu Şef olanlara %5 eklenir.

+