TEÇ-SEN: "Genel Başkanımız Ek Ödeme Oranlarıyla ilgili Açıklama Yaptı!"

Sendikamızca, Eğitim çalışanlarının tümüne ek ödeme yapılması hakkındaki çalışmalarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bilindiği üzere, daha önce Maliye Bakanlığına gönderilen "Ek-Ders Taslağı"nın yasalaşmamasının nedeni; Bazı memur haber sitelerinde bilinçli olarak yapılan haberler, taslağın birden fazla kadroyu ilgilendirmesine rağmen sadece bir kadroya (ŞEF) verilecekmiş gibi manşetlerden verilmesi ve gizliden yürütülmesi gerekirken basına yanlış ve eksik bilgi sızması vb. hususlar nedeniyle yasalaşmamıştır.

Geldiğimiz süreçte; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlemiş olup yönetici pozisyonunda görev yapıp ek-ders ücreti alan eğitim çalışanlarına ek-ders ücreti ödemesine son verilerek, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmen harici kadrolara ek ödeme verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Eğitim çalışanlarının tümüne ek ödeme verilmesi için sendikamızca çalışmalar yapılmış olup, yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen Ek Ödeme oranları Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Bu noktada sendikamıza gelen yoğun bilgi talebi nedeniyle bazı sorulara yanıt verilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Soru    :  Ek Ödeme hangi tarihten itibaren geçerli olacaktır?

Cevap  : Ek Ödemeler 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır Ek-Ders Ücreti kesilen eğitim çalışanları mağdur edilmeyecektir.

Soru    :  Ek Ödeme Oranları nedir?

Cevap  : Bilindiği üzere Ek ödeme oranları Maliye Bakanlığının Uygun Görüşüne tabidir. Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına "Ek Ödeme Oranları" gönderilmiştir. Bu oranlar Sendikamızın teklifine yakın oranlar olup sendikamızı ve eğitim çalışanlarını tatmin edecek oranlardır. Bu aşamada ek ödeme oranlarının gizli kalması sürecin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Son söz maliye bakanlığınındır.

Soru    : Ek Ödemeden Eğitim Çalışanlarının tümü faydalanacak mı?

Cevap  : Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen teklifte Eğitim çalışanlarının tümüne ek ödeme verilmesi istenmiştir. Bu teklifimiz Milli Eğitim Bakanlığınca da uygun görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına gönderilen ek ödeme teklifinde de eğitim çalışanlarının tümü yer almaktadır.

Soru    : Maliye Bakanlığınca Ek Ödeme Oranları ne zaman imzalanır?

Cevap  : 07 Ekim 2011 tarihine kadar imzalanması bekleniyordu. Ancak Maliye Bakanının yurtdışında olması sebebiyle 14 Ekim 2011 tarihine kadar süreç uzayacaktır.

Ek Ödeme oranlarıyla ilgili sendikamızca yapılan çalışmalar ve görüşmeler devam etmekte olup, konuyla ilgili gerekli görüldüğünde tekrar açıklama yapılacaktır.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

+