TEÇ-SEN: "MEB Tüm Sınavları İptal Etmelidir!"

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il Valiliğine gönderilen 27/09/2011 tarihli ve 55171 sayılı yazısında; "14/09/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık teşkilatı, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmesi" nedeniyle 2011 Unvan Değişikliği Sınavının iptal edildiğini duyurmuştur.

Sözü edilen Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan tüm sınavların iptali için geçerli olması gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Tümünün" iptal edilmesi için Sendikamızca Resmi Başvuru yapılmıştır.

Resmi yazımız aşağıdadır:

picture

+