TEÇ-SEN: "MEB'in Sorumsuz, Hantal ve İş Bilmez Bürokratlarının Marifetleri!"

Milli Eğitim Bakanlığı 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında 41 ayrı alanda Unvan Değişikliği Sınavı için başvuruları almış, 14 Ağustos 2011 tarihinde sınavı yapacağını açıklamıştı. Sınava girecek adaylardan 90 TL sınav ücreti alan Milli Eğitim Bakanlığı önce sınavı ileri bir tarihe, daha sonrada tamamen iptal etmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavının (Teknik Kadro) iptal edilmesinin nedeni olarak da; "Milli Eğitim Teşkilat Yapısının değişmesi" gösterilmektedir. Teç-Sen olarak biz sorunun neden kaynaklandığını çok iyi bilmekteyiz. (İşini layıkıyla yapan bürokratlarımızı tenzih ediyoruz) "Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları sorumsuz, hantal ve iş bilmez bürokratlardır."

Unvan Değişikliği Sınavının yapılarak ve Eğitim çalışanlarının kariyerlerini hakkıyla yapması sendikamız öncelikli hedefidir. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu hedefin çok çok uzağındadır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Bürokratları yaptıkları veya yapmadıkları işlemlerden dolayı sorumlu değildir.

Görevde Yükselme sınavları, Unvan Değişikliği gibi sınavlarını ilan etmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı; "Sınava girecek adaylarda aranacak şartları, sınav başvuru tarihi ve sınav tarihini belirlemelidir. Sınavın yapılmasınnın dayanağı olan yönetmeliğin aradığı şartları yerine getirerek sınav ilanını yapmalıdır. Süreç içinde ortaya çıkan sorunların çözümü için tüm kurumlarla dialog halinde olarak çözümü sağlamalıdır."

Milli Eğitim Bakanlığının Marifetli bürokratları acaba neler yapmıştır. Gerçeği Bizden dinleyin!

 

TEÇ-SEN: "MEB'in Sorumsuz, Hantal ve İş Bilmez Bürokratlarının Marifetleri!"

Milli Eğitim Bakanlığı 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında 41 ayrı alanda Unvan Değişikliği Sınavı için başvuruları almış, 14 Ağustos 2011 tarihinde sınavı yapacağını açıklamıştı. Sınava girecek adaylardan 90 TL sınav ücreti alan Milli Eğitim Bakanlığı önce sınavı ileri bir tarihe, daha sonrada tamamen iptal etmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavının (Teknik Kadro) iptal edilmesinin nedeni olarak da; "Milli Eğitim Teşkilat Yapısının değişmesi" gösterilmektedir. Teç-Sen olarak biz sorunun neden kaynaklandığını çok iyi bilmekteyiz. (İşini layıkıyla yapan bürokratlarımızı tenzih ediyoruz) "Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları sorumsuz, hantal ve iş bilmez bürokratlardır."

Unvan Değişikliği Sınavının yapılarak ve Eğitim çalışanlarının kariyerlerini hakkıyla yapması sendikamız öncelikli hedefidir. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu hedefin çok çok uzağındadır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Bürokratları yaptıkları veya yapmadıkları işlemlerden dolayı sorumlu değildir.

Görevde Yükselme sınavları, Unvan Değişikliği gibi sınavlarını ilan etmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı; "Sınav girecek adaylarda aranacak şartları, sınav başvuru tarihi ve sınav tarihini belirlemelidir. Sınavın yapılmasınnın dayanağı olan yönetmeliğin aradığı şartları yerine getirerek sınav ilanını yapmalıdır. Süreç içinde ortaya çıkan sorunların çözümü için tüm kurumlarla dialog halinde olarak çözümü sağlamalıdır."

Milli Eğitim Bakanlığının Marifetli bürokratları acaba neler yapmıştır. Gerçeği Bizden dinleyin!

1- Sınav başvurularını Sınavdan tam 3 ay önce almışlardır. (mezun olabilecek adayları dikkate almamışlardır. Halbuki yargı kararları aksi yöndedir.)

2- Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı için Sınav Ücretini 30 TL olarak belirleyen Bakanlık, Unvan Değişikliği Sınavı için önce 120 TL daha sonra 90 TL ücret belirlemiştir. (sınav ücretinin bu kadar değişken olması kendi içinde standardı olmadığını göstermektedir.)

3- Yönetmelikte Açık ve Net İfadelerle "Unvan Değişikliği Sınavından 1 ay önce adaylara Ders Notları Verilir." Hükmü olmasına karşın Bakanlığın bu konuda hiçbir bilgisinin olmadığı görülmüştür. Çünkü başvurular alındıktan sonra bu konu hakkında bilgi sahibi olunmuş ve üniversitelere ders notları hazırlanması için yazı yazılmıştır. (Bu sınavın yapılmasından sorumlu bürokratların sınav ilanından önce YÖNETMELİĞİ okumadığı anlaşılmaktadır.)

4- Üniversitelerin "Telif Hakkı" nedeniyle ders notlarını hazırlanmasının mümkün olmadığını belirtmeleri üzerine Bakanlık "Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına (Haziran 2011) Yönetmelik değişikliği için başvuruda bulunmuşlardır."

5- Başbakanlığa Yönetmelik değişikliği talebiyle başvurunun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen herhangibir değişiklik olmamış ve sınav bu nedenle yapılamamıştır.

(Bakanlığın bürokratları 4 ay ne yapmıştır. Yazdıkları resmi yazının akıbetini merak etmişler midir? Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığıyla herhangibir görüşme yapmışlar mıdır? Yönetmelik değişikliği yapılmadığı için Unvan Değişikliği sınavının yapılamadığını Başbakanlığa net olarak anlatabilmişler midir? Tabiki Hayır! Tüm bu işlemler yapılmış olsaydı sınav çoktan yapılmış, eğitim çalışanları hakkettikleri kariyerlerine kavuşurlardı.)

6- Milli Eğitim Bakanlığı 27/09/2011 tarihli 55171 sayılı yazısıyla Unvan Değişikliği Sınavının "Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık Teşkilatı, Görev, Yetki ve Sorumluluklarının yeniden düzenlemesi" nedeniyle iptal edildiği ve sınav ücretlerinin iade edileceği bildirilmiştir.

(MEB Teşkilat yapısının veya görev, yetki ve sorumluluklarının değişmesiyle Unvan Değişikliği Sınavının hiçbir bağlantısı yoktur. Böyle bir bağlantıyı kurmalarının nedeni "Hantal, Sorumsuz ve İşbilmez olduklarının" üstünü örtmeye çalışmaktan başka bişey değildir.

            BAKANLIĞIN TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARININ YENİDEN DÜZENLEMESİ NEDENİYLE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İPTAL EDİLDİ.

            01 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINI NE ZAMAN İPTAL EDECEKSİNİZ!

            HADİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINI İPTAL EDİN! BEKLİYORUZ...

Bu konunun Bakanlığın teşkilat yapısıyla ilgisi yoktur. Tamamen zihniyet yapısıyla ilgisi vardır.

+