TEÇ-SEN:"Eğitim Hazırlık Ödeneği İçin Topyekün Mücadele Başlıyor!"


Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin kadrolar arasında bir ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi için, sendikamız kurulduğu günden bu yana mücadele etmektedir. Bu konuyu yaptığımız tüm görüşmelerde, yazışmalarda, basın açıklamalarında ve eylemlerimizde dilimizden düşürmedik. Yine geçtiğimiz yasama döneminde bu konu hakkında T.B.M.M.'de yasa değişikliği için görüşmeler yapılmasını sağladık ama istediğimiz sonucu maalesef elde edemedik.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmede de bu konuyu gündeme getirdik. Ancak; 12 Eylül tarihinde M.E.B. Strateji Geliştirme Başkanlğı'nca yayınlanan Bakan imzalı yazı ile bu yıl ödenecek eğitim öğretime hazırlık ödeneğinde yine eğitim çalışanları kapsam dışı bırakılmıştır. Sendika olarak eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi için kanun değişikliği yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak şu anda hükümetin elinde KHK yapabilmek için yetki bulunduğu da biliyoruz. Bu yetki maalesef eğitim çalışanları için kullanılmamıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında; Sendika yönetim kurulu olarak aldığımız karar ile 2011-2013 yılını Eğitime Öğretime Hazırlık Ödeneği için Topyekün Mücadele Yılı İlan etmiş Bulunuyoruz.

Yapılacak faaliyetlere ilişkin çalışma takvimi ayrıca sitemizde yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+