TEÇ-SEN "Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'e Öncelikli Çözülmesi Gereken 5 Sorunu Bildirdik!"

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Seçimler sonucunda oluşan yeni Bakanlar Kurulu belirlenmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığına Ömer DİNÇER getirilmiştir. Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Olarak Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER'e yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Sayın Bakanımız Ömer DİNÇER'in Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının sorunlarının çözümünden yana tavır alacağını ümit ediyoruz. Bakanlık çalışanlarının tümünün aynı hizmet alanının birer neferi olarak görülmesi ve yapılan tüm ayrımcılığın ortadan kaldırılması temennimizdir.

Bu nedenle; Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, Sayın Bakanımızdan çözülmesini istediğimiz öncelikli ilk 5 başlığı yayımlıyoruz.

1- Okul ve Kurumların yeni Eğitim Öğretime hazırlanmasında Bakanlık çalışanlarının tümünün katkısı tartışılmaz olup, Eğitim Öğretime Hazırlık ödeneğinin sadece Eğitim Hizmetleri Sınıfı personellerine ödenmesi adaletsiz ve haksız bir uygulamadır. Bu nedenle "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Ödenmesi" için (Sendikamızca daha önce hazırlanıp TBMM verilen kanun teklifi üzerinden) çalışmalar biran önce başlatılmalıdır.

2- Modern Çalışma hayatının gereği olan kurum içi ve il dışı nakil ve tayinlerde amirlerin insiyatif hakkının engelleyen ve taslak haline getirilen "MEB Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin sendikamızca teklif edilen değişiklik talepleri dikkate alınarak 2011 yılı içinde uygulamaya konulmalıdır.

3- Yine Modern Çalışma Hayatının gereği olan kurum içinde belirli kadrolarda görev yapan eğitim çalışanlarının görev aldıkları kadroların gerektirdiği iş yükü ve çalışma koşullarının belirlenerek "Amir Ne Derse Onu Yapar!" çağdışı anlayışının sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Milli Eğtiim Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı arasında koordinasyon sağlanarak (Daha Önce Sendikamızca Başlatılan Çalışmanın) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının Kadrolar İtibariyle Görev Tanımları"nın yapılması sağlanmalıdır.

4- Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının haftalık 40 saat çalışma sürelerinin üzerinde çalışma yaptığı bilinmekte olup, yapılan fazla çalışmalar izin yoluyla giderilmektedir. Oysaki, Çalışma hukukuna göre emek-ücret politikası esas olmalıdır. Yapılan fazla çalışmalar ücret yoluyla karşılanmalıdır. Bu nedenle; "MEB Personeli Fazla Çalışma Saatlerine İlişkin Yönetmelik" hazırlanarak hayata geçirilmelidir.

5- Milli Eğitim Bakanlığında Yönetici Pozisyonunda istihdam edilen Şef Eğitim çalışanlarının ve diğer yönetici eğitim çalışanlarının haftalık Ek-Ders saatlerinde değişiklik yapılması hakkında hazırlanan ve Maliye Bakanlığına gönderilen "MEB Yönetici Ek-Ders Taslağı" biran önce imzalanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Ayrıca yine Şef eğitim çalışanlarına ödenmeye "Denge Tazminatı"nın ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı insiyatif almalıdır ve çözümden yana tavır geliştirmelidir.

Yukarıda maddeler halinde yazılı olan sorunlar öncelikli çözümlenmesi gereken acil sorunlardır. Bu sorunların çözümü kararlı adım atılmasıyla çok basit çözülecek sorunlardır. Çözümü basit olan bu sorunlarının yıllardır çözümsüz kalması bugüne kadar bu sorunların çözümü için isteksiz davranan sendikalardır.

Kurulduğu günden bu güne kadar sadece ve sadece eğitim çalışanlarının sorunlarını gündeme getiren sendikamız yine eğitim çalışanlarının sorunlarını gündeme getirecek olup, taraf olan değil tavır koyan sendika anlayışını devam ettirerek dün olduğu gibi bugünde sorunların çözümünde aktif rol alacaktır. 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+